Tagged: เทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

 • admin 16:11 on 23/02/2015 Permalink
  Tags: งานศรีสัชนาลัย, , พนักงานเทศบาล, รับโอน, , เทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย   

  เทศบาลหาดเสี้ยวรับโอนพนักงานเทศบาลหลายตำแหน่ง 

  เทศบาลหาดเสี้ยวรับโอนพนักงานเทศบาลหลายตำแหน่ง
  สำนักปลัดเทศบาล
  1.เจ้าหน้าที่เทศกิจ ระดับ 1-3/4 จำนวน 1 อัตรา
  2.นักพัฒนาชุมชน ระดับ 3-5/6 ว จำนวน 1 อัตรา

  กองช่าง
  1.วิศวกรโยธา ระดับ 3-5/6 ว จำนวน 1 อัตรา
  2.ช่างโยธา ระดับ 1-3/4 จำนวน 1 อัตรา

  หากพนักงานเทศบาลท่านใดมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและประสงค์ที่ จะโอนให้ส่งคำร้องขอโอน พร้อมแนบสำเนาบัตรประวัติหนังสือยินยอมของผู้บังคับบัญชาและหนังสือรับรอง ความประพฤติไปยังสำนักงานเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เพื่อประกอบการพิจารณาในการรับโอนต่อไป

  สอบถามรายละเอียดได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 055-671122 ต่อ 28
  ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม
  http://www.hadsiew.com/image/PR/pr_job_hadsiew_20022015.pdf

   
 • admin 14:02 on 22/08/2014 Permalink
  Tags: เทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย   

  การประชุมงานวิจัยชุมชน ๒ กลุ่ม 

  การประชุมงานวิจัยชุมชน ๒ กลุ่ม กลุ่มที่ ๑ อัตลักษณ์บ้านพระปรางค์ กลุ่มที่ ๒ ถนนพระร่วง >>> งานวิจัยที่เกิดจากคนในชุมชน ร่วมกับ สกว. โดยมีทีมเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัยให้การสนับสนุนเรื่องเอกสารและการเรียบเรียง ข้อมูล อีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่จะสืบค้นรากวัฒนธรรมของศรีสัชนาลัย ตีแผ่และเผยแพร่สู่สาธารณะชน และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมแก่ลูกหลานสืบไปกลุ่มที่ ๑ อัตลักษณ์บ้านพระปรางค์ กลุ่มที่ ๒ ถนนพระร่วง >>> งานวิจัยที่เกิดจากคนในชุมชน ร่วมกับ สกว. โดยมีทีมเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัยให้การสนับสนุนเรื่องเอกสารและการเรียบเรียง ข้อมูล อีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่จะสืบค้นรากวัฒนธรรมของศรีสัชนาลัย ตีแผ่และเผยแพร่สู่สาธารณะชน และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมแก่ลูกหลานสืบไป

  ชาวบ้านวิจัยกระแสใหม่ของโลก!!! เทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย

  0001

   
 • admin 08:25 on 13/08/2014 Permalink
  Tags: , นายอำเภอศรีสัชนาลั, , เทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย,   

  ชาวศรีสัชนาลัย ร่วมใจ จัดงาน วันแม่ ประจำปี2557 

  นายวิเชียร พรมพิราม นายกเทศมนตรีเมืองศรีสัชนาลัย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน พ่อค้า ประชาชน ในพื้นที่เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย ร่วมกัน จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
  ….โดยมีผู้มาร่วมงานอันเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีอย่างเนืองแน่น
  (Cr : พรพีระพงษ์) เทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย

  0Templete_i4

  บรรยากาศบางส่วนจากพิธีร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรวันแม่ 2557 ณ ที่หแประชุมอำเภอศรีสัชนาลัย โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข นายอำเภอศรีสัชนาลัย เป็นประธาน (Banleng Namkorn)

   

  0Templete_i4

   
 • admin 12:09 on 06/08/2014 Permalink
  Tags: , , เทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย, ,   

  ถ่ายทำวีดิทัศน์เกี่ยวกับดินริมสองฝั่งแม่น้ำยมทรุดตัว 

  นายวิเชียร พรมพิราม นายกเทศมนตรีเมืองศรีสัชนาลัย พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา ตลอดจนตัวแทนชุมชนในพื้นที่ ร่วมกันถ่ายทำวีดิทัศน์เกี่ยวกับการทรุดตัวของดินสองฝั่งแม่น้ำที่เกิดจาก การกัดเซาะของกระแสน้ำในลำน้ำยม นำไปประกอบการจัดสรรงบประมาณเพื่อบรรเทาปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนใน พื้นที่ (จัดทำเขื่อนเรียงหิน) จากกรมโยธาธิการและผังเมือง
  …ความคืบหน้าในการดำเนินการ จะรายงานให้ทราบเป็นระยะ ผ่านทางเพจเทศบาลเมือง / เทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย นะคะ เทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย

  0Templete_i4

   
 • admin 09:44 on 25/07/2014 Permalink
  Tags: , , , เทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย,   

  เมืองศรีสัชนาลัยถ่ายสกู๊ปแนะนำการท่องเที่ยว 

  นายวิเชียร พรมพิราม นายกเทศมนตรีเมืองศรีสัชนาลัย พร้อมทีมงานเทศบาลฯ ร่วมกับ ทีมงาน Thai PBS ร่วมกันถ่ายทำสกู๊ปประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวศรีสัชนาลัย
  ….เริ่มถ่ายทำตั้งแต่ ๑๓.๐๐ น. ใช้เวลาถ่ายทำยาวนานกว่า ๕ ชั่วโมง พาปั่นท่องเที่ยวตั้งแต่ออกจากเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย ผ่านย่านการค้า ย่านพาณิชย์ ชมสินค้าขึ้นชื่อ ‪#‎เงินทองลายโบราณ‬ ปั่นวัดใจผ่านสะพานแขวนข้ามแม่น้ำยม ไปยังวัดตลิ่งชัน กราบสักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ลัดเลาะไปดูภาพปฏิมากรรมฝาผนังที่สวยงาม ที่วัดเชิงคีรี และปั่นกินลมชมวิวบนนถนนเส้น ๑๒๐๑ มาจนถึงลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระมหาธรรมราชาที่ ๑ (พระยาลิไทย) ที่ครั้งหนึ่งทรงปกครองศรีสัชนาลัย นับได้ว่าเป็นยุคทองของดินแดนแห่งนี้อย่างแท้จริง และปั่นต่อมาชมความงามและความยิ่งใหญ่อลังการแห่งอาณาจักรเชลียง (อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยในปัจจุบัน) พบปราชญ์ชาวบ้าน ลุงงามที่รักในการหล่อพระ ศรัทธาในการทำความดี ผู้บอกเล่าตำนานของพระร่วงรางปืนอันศักดิ์สิทธิ์ ปั่นต่อผ่านชุมชนศรีสัชนาลัยมายังวัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร (วัดพระปรางค์) ที่ตั้งตะหง่านให้ประจักษ์ถึงความยิ่งใหญ่อลังการ และความสวยงามแห่งสถาปัตยกรรมในยุครุ่งเรือง (ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๘) ความมหัศจรรย์แห่งลำน้ำยมที่แคบที่สุด ไหลย้อนขึ้นเหนือแห่งเดียวในสยาม ปิดท้ายด้วยพาชมพิพิธภัณฑ์ชุมชนศรีสัชนาลัย ….‪#‎ศรีสัชนาลัยมีสิ่งที่น่าสนใจมากกว่าที่คุณคิด‬ อย่าลืมแวะมาศรีสัชนาลัยนะคะ
  ….แม้จะปั่นด้วยระยะทางไกลแค่ไหน แสงแดดในช่วงบ่ายจะร้อนแรงเพียงใด แต่น้อง ๆ ยิ้มสู้เสมอเพื่อศรีสัชนาลัยค่ะ

  เทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย

  000

   
 • admin 11:19 on 18/06/2014 Permalink
  Tags: เทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย   

  โครงการค่ายเยาวชนรักษ์ท้องถิ่น รุ่น10 ประจำปี 2557 

  นายวิเชียร พรมพิราม นายกเทศมนตรีเมืองศรีสัชนาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมตามโครงการ “ค่ายเยาวชนรักษ์ท้องถิ่น รุ่นที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๕๗” ทีจัดระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ มิ.ย. ๕๗ โดยมีน้อง ๆ นักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตพื้นที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

  0001
  ….บรรยากาศอบอุ่น ชื่นมื่น มีคณะอาจารย์จากโรงเรียนต่าง ๆ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด รวมถึง คณะสมาชิกสภาเทศบาลฯ ก็มาร่วมงานกันอย่างพร้อมหน้า
  …และจะทยอยนำภาพบรรยากาศการอบรมค่ายเยาวชนฯ มาฝากกันนะคะ
  (ขอบคุณ น้องอิฐ ทำหน้าที่ตากล้องเก็บภาพมาฝากทีมงาน)

  เทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย

   

   
 • admin 14:07 on 30/01/2014 Permalink
  Tags: เทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย   

  การประกวดหนุ่ม-สาว โบราณ 

  วันที่ 14-15 ก.พ.นี้ มีการประกวดหนุ่ม-สาว โบราณ ขอเชิญผู้สนใจ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป คุณสมบัติ : ภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย อายุระหว่าง 15-22 ปี (ทั้งชายและหญิง) สนใจติดต่อที่งานธุรการ ทต.ศรีสัชนาลัย 055-679198-9

   

  0

   

   
 • admin 11:14 on 16/11/2013 Permalink
  Tags: , , , เทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย   

  16-18 พย.นี้ เชิญชมการแข่งขันเรือบก ณ วัดเชิงคีรี 

  0

  วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2556 เชิญชมการแข่งขันเรือบก ณ วัดเชิงคีรี กิจกรรมในงานประเพณีออกพรรษาและตักบาตรเทโวโรหณะ
  ภาพแห่งความประทับใจ ความสนุกสนานแบบนี้จะกลับมาอีกครั้ง อย่าลืมมาร่วมชม ร่วมเชียร์การแข่งขันเรือบก เวลา 13.00 น. วันนี้ ที่วัดเชิงคีรี

  ที่มา : เทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย

   
 • admin 12:08 on 31/10/2013 Permalink
  Tags: เทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย, เรือสังเค็ด,   

  เชิญชมงานประเพณีทางน้ำ การแห่กฐินทางน้ำ (เรือสังเค็ด) ตำบลศรีสัชนาลัย 2556 

  วันที่ 2- 3พ.ย. 2556 เทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย เชิญชวนทุกท่าน เที่ยว ชมงานประเพณีทางน้ำ ณ วัดตลิ่งชัน การแห่กฐินทางน้ำ (เรือสังเค็ด) หาชมได้ยากในปัจจุบัน ชมการแข่งเรือยาวในลำน้ำยมที่สนุกสนาน และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านที่เป็นการเชื่อมสัมพันธ์ธ์อันดีภายในชุมชน

  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.215428681964116.1073741896.140951316078520&type=3

  0

   
 • admin 19:29 on 17/10/2013 Permalink
  Tags: เทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย   

  เทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย ร่วมงาน ICOMOS Thailand National Conference 

  งานส่งเสริมการท่องเที่ยว ทต.ศรีสัชนาลัย ร่วมงาน ICOMOS Thailand National Conference มรดกวัฒนธรรม เอเซียที่ถูกลืม : รู้ รักษา สืบสาน โดยจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในอำเภอศรีสัชนาลัยให้ประจักษ์ แก่สายตานักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก งานมีระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทต.ศรีสัชนาลัย

  ข้อมูลเพิ่มเติม http://sisatcity.go.th/news_detail.php?id=2029

  0

   

   
 • admin 19:41 on 29/09/2013 Permalink
  Tags: เทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย   

  ตำบลศรีสัชนาลัยต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยคนใหม่ 

  0ร่วมต้อนรับ นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย วันนี้ (๒๘ ก.ย. ๕๖) นายวิเชียร พรมพิราม นายกเทศมนตรีตำบลศรีสัชนาลัย พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ณ จวนผู้ว่าฯ แม้สายฝนจะโปรยปรายอย่างต่อเนื่อง จนเย็น ชุ่มฉ่ำ บรรยากาศก็เต็มไปด้วยรอยยิ้ม

  ดูรูปอื่นๆ ได้ที่ เฟสบุ๊ค เทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย

   

   
 • admin 11:10 on 16/09/2013 Permalink
  Tags: , ศรีสัชนาลัย-สิงห์ เมาเท่นไบค์ ไทยแลนด์ โอเพ่น 2013, เทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย   

  เชิญชมการแข่งขันจักรยานเสือภูเขา “ศรีสัชนาลัย-สิงห์ เมาเท่นไบค์ ไทยแลนด์ โอเพ่น ๒๐๑๓” 

  เทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม/การแข่งขันจักรยานเสือภูเขา “ศรีสัชนาลัย-สิงห์ เมาเท่นไบค์ ไทยแลนด์ โอเพ่น ๒๐๑๓” ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๖ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย และลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระมหาธรรมราชาที่ ๑ (พระยาลิไท) นอกเหนือจากส่งเสริมการก๊ฬาแล้ว ยังสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในอำเภอศรีสัชนาลัย โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จะมีโอกาสปั่นผ่านเส้นทางที่เป็นแหล่งอารยธรรมโบราณที่เป็นมรดกโลก เส้นทางสายธรรมชาติที่สวยงาม ผสมผสานกับรูปแบบวัฒนธรรมการใช้ชีวิตตามวิถีชุมชนศรีสัชนาลัย ประเภทการแข่งขัน ประกอบด้วย ประเภทแข่งขัน (นักกีฬาทีมชาติหรือมืออาชีพ) ประเภทท่องเที่ยว ประเภทยุวชน พร้อมเชิญชวนทุกท่านติดตามสารคดีส่งเสริมการท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์กิจกรรมครั้งนี้ ผ่านรายการโทรทัศน์ ไทม์เอาท์ (วันอาทิตย์) ช่อง ททบ.๕ และรายการโทรทัศน์กีฬาดี (วันเสาร์) ช่องโมเดิร์นไนท์ทีวี ๙ ซึ่งจะออกอากาศในวันใด นั้น ทต.ศรีสัชนาลัย จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบในลำดับถัดไป
  0

   
 • admin 10:16 on 20/06/2013 Permalink
  Tags: คอนเสิร์ต คาราบาว, เทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย   

  เชิญชมคอนเสิร์ต คาราบาว ข้าวพันดี 

  0

  คอนเสิร์ต คาราบาว ข้าวพันดี
  19 กรกฎาคม 2556 เวลา 18.00น.
  ณ ลานข้างสำนักงานเทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย

   
 • admin 16:46 on 19/06/2013 Permalink
  Tags: เทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย,   

  เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลศรีสัชนาลัยเป็นเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย 

  เทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย ดำเนินการลงพื้นที่ทั้งหมด 19 ชุมชน เพื่อจัดทำประชาคมสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่องการเปลี่ยนแปลงฐานะ เทศบาลตำบลศรีสัชนาลัยเป็นเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของท้องถิ่น และปรับปรุงการให้บริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ระหว่างวันที่ 27 พ.ค.- 9 มิ.ย.56

  0

   
 • admin 11:14 on 08/11/2012 Permalink
  Tags: , , , , เทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย   

  เชิญเที่ยวงานประเพณี แข่งขันเรือพายและเทศกาลอาหาร ตำบลศรีสัชนาลัย 

  เทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย  ขอเชิญชมการแข่งขันเรือพายและการแสดงต่างๆ  วันที 23-25 พย 2555

  ณ บริเวณ ริมแม่น้ำยม วัดตลิ่งชัน ตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

  ชมฟรีตลอดงาน

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
shift + esc
cancel