Tagged: เทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

 • admin 22:30 on 22/10/2012 Permalink
  Tags: , บ้านหนองบัว, , อสม.บ้านหนองบัว, เทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย   

  ตำบลท่าชัย รณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 

  รพ.สต.ท่าชัยร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลศรีสัชนาลัยและชุมชน / อสม.บ้านหนองบัว ตำบลท่าชัย รณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก

  http://www.thachaipcu.com/

   
 • admin 09:12 on 16/08/2012 Permalink
  Tags: เทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย   

  เทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย รับบริจาคโลหิต 

  เทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัยและโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย รับบริจาคโลหิต ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย

   
 • admin 06:56 on 22/02/2012 Permalink
  Tags: เทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย   

  ขอเชิญร่วมชมการแข่งขันจักรยานประเภทถนน ชิงแชมป์ประเทศไทย 

  เทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย ขอเชิญร่วมชมการแข่งขันจักรยานประเภทถนน ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (คิงส์คัพ) และการแข่งขันจักรยานเมาเท่นไบค์ ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจําปี 2555 สนามที่ 5 ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2555  ณ  อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

   
 • admin 16:40 on 01/10/2011 Permalink
  Tags: , เทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย   

  เทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นความรุนแรงในครอบครัว 

  เทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นความรุนแรงในครอบครัว ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย วัตถุประสงค์เพื่อ
  1.กระตุ้นให้เห็นผลเสียของการใช้ความรุนแรงในครอบครัว
  2.ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านความรุนแรง
  3.การป้องกันการเกิดความรุนแรงในครอบครัว
  4.การสร้างเครือข่ายในการทำงานด้านการคุ้มครองเด็กและครอบครัว
  การอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 71 คน เป็นเด็กประถมศึกษาจำนวน 20 คน ผู้ปกครอง จำนวน 20 คน และคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัว จำนวน 31 คน ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจำนวน 10,000.-บาท จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานพัฒนาสังคมฯ และศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 64

  ในพิธีเปิดมี นายวิเชียร พรมพิราม นายกเทศมนตรีตำบลศรีสัชนาลัย เป็นประธาน นายชยุต บัวมั่น ปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงาน

  http://www.sisatcity.go.th

   
 • admin 04:29 on 20/06/2011 Permalink
  Tags: เทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย   

  เทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย จัดอบรมเรื่องสุขาภิบาลอาหาร 

  วันที่ 10 มิถุนายน 2554 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย จัดอบรมให้ความรู้ เรื่องสุขาภิบาลอาหาร  ในโครงการอาหารปลอดภัย ใส่ใจคุณภาพ ประจำปี 2554 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย โดยมี นายวิเชียร พรมพิราม นายกเทศมนตรีตำบลศรีสัชนาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดงานดังกล่าว พร้อมด้วย นายชยุต บัวมั่น ปลัดเทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย พนักงานร่วมในพิธีเปิดอย่างพร้อมเพรียง โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นผู้ประกอบการร้านที่จำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลตำบล ศรีสัชนาลัย

  http://sisatcity.go.th

   
 • admin 16:36 on 13/05/2011 Permalink
  Tags: การแข่งขันจักรยานคิงส์คัพ (สนาม 5 ), สมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย, , เทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย   

  การแข่งขันจักรยานคิงส์คัพ (สนาม 5 ) 

  วันที่ 20-22 พ.ค.ที่ผ่านมา สมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยได้จัดการแข่งขันจักรยานคิงส์คัพ (สนาม 5 ) ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาลิไท ( หนองช้าง )


  ดูภาพและข้อมูลเพิ่มเติมได้ีที่
  http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=54&t=328348&sid=ec4fa3b062bf9641b0e5f33052596856

   
 • admin 13:41 on 30/03/2011 Permalink
  Tags: , เทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย   

  งานประเพณีสรงน้ำโอยทาน สงกรานต์ศรีสัชนาลัย 8-12 เมษานี้ 

  งานประเพณีสรงน้ำโอยทาน สงกรานต์ศรีสัชนาลัย ระหว่างวันที่ 8-12 เมษายน  ณ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย และ ลานราชานุสาวรีย์พระยาลิไท ร่วมทำบุญ (โอยทาน) ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระ 109 รูป ร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณพระมหาธรรมราชาลิไท และบูรพกษัตริย์ ชมขบวนแห่นางสงกรานต์ที่ยิ่งใหญ่ตระการตา และนั่งช้างท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์

  สอบ ถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย โทร. 055 697 153, เทศบาลตำบลเมืองเก่า โทร. 055 633 343, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุโขทัย โทร. 055 616 228-9.

   
 • admin 16:54 on 08/03/2011 Permalink
  Tags: เทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย   

  เทศบาลตำบลศรีสัชนาลัยจัดอบรมอาสาสมัครปกป้องสถาบัน 

  เทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย จัดอบรมโครงการอาสาสมัครปกป้องสถาบัน(อสป.) ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2554 ณ บริเวณเรือนรับรอง พระบรมราชานุสาวรีย์พญาลิไท มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู้หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 7 รอบ 8 ธันวาคม 2554 ตลอดจนเป็นการขยายเครือข่ายกลุ่มพลังมทวลชนในพิ้นที่ทุกรูปแบบ สร้างความสมานฉันท์ นำไปสู่ความปกติสุขของบ้านเมืองอย่างยั่งยืน

  http://www.sisatcity.go.th/news_detail.php?id=192

   
 • admin 10:04 on 22/02/2011 Permalink
  Tags: เทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย, โครงการค่ายเยาวชน   

  เทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย จัดโครงการค่ายเยาวชน รักษ์ท้องถิ่น รุ่นที่ 7 

  กองการศึกษา เทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย จัดทำโครงการ “ค่ายเยาวชนรักษ์ท้องถิ่น” โดยจัดรุ่นที่ 7 ขึ้น ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2554 ณ เรือนรับรอง ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระยาลิไท  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนในท้องถิ่น ได้เรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรม  และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความภาคภูมิใจในมรดกโลกที่อยู่ในท้องถิ่นของตนเอง   เกิดความสามัคคีในหมู่คณะและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยวในท้อง ถิ่นของตน ตลอดจนนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  และขยายผลให้กับชุมชน  สังคม ต่อไป

  http://www.sisatcity.go.th/

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
shift + esc
cancel