Tagged: เมืองเชลียง Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

 • admin 13:30 on 21/01/2016 Permalink
  Tags: , , , เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38, , เมืองเชลียง,   

  ตำบลหาดเสี้ยว ร่วมเปิดนิทรรศการทางวิชาการ “เมืองเชลียงปริทรรศน์” 58 

  นางรุ่งอรุณ คำโมง นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเปิดนิทรรศการทางวิชาการ “เมืองเชลียงปริทรรศน์” 58 ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2559 โดยมีนายวรินทร์ ชำนาญผา รองอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 เป็นประธานพิธี โดยกิจกรรมภายในงานมีการจัดนิทรรศการทางวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ต่างๆ โครงงานของน้องๆนักเรียน การแสดงทักษะ และแข่งขันกีฬาของน้องนักเรียนโรงเรียนเมืองเชลียง

  เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

   
 • admin 09:42 on 31/08/2015 Permalink
  Tags: , เมืองเชลียง,   

  ต้อนรับคณะปั่นจักรยาน ในชื่อโครงการ “ปั่นรวมใจไทย จากแม่สายสู่เบตง 

  กิจกรรมต้อนรับคณะปั่นจักรยาน ในชื่อโครงการ “ปั่นรวมใจไทย จากแม่สายสู่เบตง” สโมสรโรตารี 3 สโมสร ร่วมเป็นเจ้าภาพกับทางโรงเรียนเมืองเชลียงเพื่อจัดกิจกรรมในครั้งนี้
  ‪#‎โรตารี่‬ ‪#‎โรทาเรียน‬ ‪#‎ศรีสัชนาลัย‬ ‪#‎จักรยาน‬

  สโมสรโรตารี่ศรีสัชนาลัย 3360

   
 • admin 15:49 on 31/07/2014 Permalink
  Tags: , , ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเชลียง, , เมืองเชลียง,   

  โรงเรียนเมืองเชลียง จัดโครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและฝึกอาชีพขั้นพื้นฐาน 

  โรงเรียนเมืองเชลียง จัดโครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและฝึกอาชีพขั้นพื้นฐาน สำหรับเด็กและเยาวชนเพื่อต้านภัยยาเสพติด โดยมีนางรุ่งอรุณ คำโมง นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยวเป็นประธานกล่าวเปิดพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนเมืองเชลียง นำโดยนายนรินทร์ คงคาสวรรค์. ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเชลียง

   

  0a2

   

   
 • admin 21:24 on 02/05/2014 Permalink
  Tags: เมืองเชลียง,   

  เมืองเชลียงรับสมัคร เจ้าหน้าที่พัสดุ ด่วน 

  โรงเรียนเมืองเชลียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
  ประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,670 บาท
  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2-7 พฤษภาคม 2557 นี้นะคะ ด่วนๆ

   

  01

   
 • admin 15:29 on 25/02/2014 Permalink
  Tags: , , เมืองเชลียง   

  คอนเสิร์ต “ คิดดีทำดี” 8 มีนาคม 2557 

  คอนเสิร์ต “ คิดดีทำดี” โดยเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ร่วมกับ ปู พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ และหงา คาราวาน วันที่ 8 มีนาคม 2557 ณ บริเวณลานตรงข้ามโรงเรียนเมืองเชลียง เพื่อหารายได้เป็นค่าใช้จ่ายการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนและข้อมูลการท่อง เที่ยว ณ จุดจอดรถประจำทางเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว (ถนน 101) โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
  1.เพื่อปรับปรุงศูนย์บริการประชาชนและข้อมูลการท่องเที่ยว
  2.เพื่อประชาสัมพันธ์งานท่องเที่ยวและงานอื่นๆ ของตำบลหาดเสี้ยวและอำเภอศรีสัชนาลัย
  3.เพื่อบริการประชาชนด้านสุขภาพ ได้แก่ ให้คำปรึกษา ตรวจคัดกรองสุขภาพ และจำหน่ายยาสามัญประจำบ้าน
  4.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการบริการความปลอดภัย และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันท่วงที
  5.เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ส่งเสริมเยาวชนในด้าน ศิลปะ การวาดภาพ การแสดงนาฏศิลป์ รำไทย

  ติดต่อรายละเอียดและซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ ที่เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว โทร.055-671122 ต่อ 28

  0

   
 • admin 14:37 on 29/11/2013 Permalink
  Tags: ขบวนพาเหรด, เมืองเชลียง,   

  ภาพบรรยากาศขบวนพาเหรดกีฬาสี โรงเรียนเมืองเชลียง 

  ภาพบรรยากาศขบวนพาเหรดกีฬาสี โรงเรียนเมืองเชลียง เมื่อวันที่ 28 พฤษจิกายน 2556

  DSC_1285 DSC_1290 DSC_1291 DSC_1295 DSC_1296 DSC_1318 DSC_1353 DSC_1374 DSC_1382 DSC_1401 DSC_1411 DSC_1412 DSC_1416 DSC_1430 DSC_1431 DSC_1441 DSC_1459 DSC_1470 DSC_1499 DSC_1504 DSC_1514 DSC_1518

   
 • admin 19:27 on 14/04/2013 Permalink
  Tags: เมืองเชลียง,   

  รร.เมืองเชียง จัดงานคืนสู่เหย้า 2556 

  โรงเรียนเมืองเชลียงจัดงานคืนสู่เหย้า ชาวชมพูขาว ในคืนวันที่ 13 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา
  DSC_2522

   

   

  DSC_2539

  DSC_2561

   

   

   
 • admin 12:41 on 12/03/2013 Permalink
  Tags: เมืองเชลียง   

  รร.เมืองเชลียงรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2556 


  1. การรับสมัคร
  เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม – 18 มีนาคม 2556
  เวลา 08.30 -16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ อาคาร 1 (ห้องโสตทัศนศึกษา)

  2. ระดับชั้นที่รับสมัคร

  • มัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 400 คน กำหนดสัดส่วน 50:40:10
  • มัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 320 คน รับจากโรงเรียนเมืองเชลียงประมาณ 280 คน

  3. สถานที่รับสมัคร : อาคาร 1 (ห้องโสตทัศนศึกษา)

  4. หลักฐานการสมัคร

  • สำเนาสูติบัตรนักเรียน จำนวน 1 ใบ
  • ใบ ป.05 หรือ ปพ.1:2
  • ปพ. 7
  • สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อของนักเรียน
  • สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อของบิดา
  • สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อของมารดา
  • หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)

  5. สอบคัดเลือก

  • วันที่ 24 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 – 16.30 น.

  6. ประกาศผลการสอบคัดเลือก

  • ประกาศผลวันที่ 28 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 – 16.30 น.

  7. รายงานตัว

  • นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ผู้ปกครองสามารถนำมารายงานตัว

  วันที่ 1 เมษายน 2556 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ อาคาร 1 (ห้องโสตทัศนศึกษา)

  8. การมอบตัว

  • นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ผู้ปกครองสามารถมอบตัว

  วันที่ 7 เมษายน 2556 เวลา 09.00 – 16.30 น.

  ข้อมูลเพิ่มเติม
  http://www.mcl.ac.th/mcl/home.html

   
 • admin 19:35 on 14/10/2012 Permalink
  Tags: , เมืองเชลียง,   

  โรงเรียนเมืองเชลียงเข้าประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE 

  ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเมืองเชลียงเข้าประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภท สถานศึกษา ได้รับรางวัลที่ 1 เป็นเงิน 5,000 บาท จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ณ โรงแรมไพลิน จังหวัดสุโขทัย เพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดเข้าแข่งขันระดับภาค

  http://school.obec.go.th/mclschool/

   
 • admin 03:46 on 14/04/2012 Permalink
  Tags: เมืองเชลียง,   

  งานคืนสู่เหย้าเมืองเชลียง 2555 

  วันที่ 13 เมษายนของทุกปี ทางโรงเรียนเมืองเชลียงได้จัดงานคืนสู่เหย้า สำหรับศิษย์เก่าทุกรุ่นได้มาพบปะสังสรรค์กัน

  คลิปโดย oil055671184
  ค่ำคืนของวันที่ 13 เมษายน 2555 วันคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าโรงเรียนเมืองเชลียง รุ่น 40 ปีนี้โรงเรียนแจกเสื้อฟรี เพื่อฉลองวันครบรอบจัดงานครบ 40 ปี รวมพลได้ 9 โต๊ะ คืนนั้นอยากบอกว่าเสียดายที่เพื่อนหลายคนไม่ได้ไป อาจจะด้วย และภารกิจอื่นๆ ไม่ว่าจะเลี้ยงลูก ติดงาน หรือฉลองกับญาติพี่น้อง 13 ปีที่จบจากโรงเรียนเมืองเชลียงบางคนเปลี่ยนแปลงไปจนแทบจำไม่ได้ งานเลี้ยงเริ่มขึ้นตั้งแต่ 1 ทุ่มกว่า ระหว่างเวลาแห่งความสุขผ่านไปเร็วมาก เราเต้น คุย กิน หัวเราะ สนุกสนานกันมากๆๆๆๆ กับเงิน 200 ที่สนับสนุนทางโรงเรียน ได้ทำบุญกับทางโรงเรียน และทอดผ้าป่าให้กับเพื่อนร่วมรุ่นที่ได้เสียชีวิตไป 10 คน เที่ยงคืนกว่าๆเรายังไม่อยากกลับกันเพราะมันสนุกมากแต่งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลา เอาไว้พบกันปีหน้านะจ๊ะทุกคน ^__^

   
 • admin 16:08 on 26/12/2010 Permalink
  Tags: เมืองเชลียง, เมืองเชียงชื่น   

  ตำนานเมืองเชียงชื่น (เมืองเชลียง) 

  ในสมัยกรุงศรีอยุธยาประมาณปี พ.ศ. 1994 พระเจ้าติโลกราชแห่งอาณาจักรล้านนา ได้ยกทัพมายึดเมืองศรีสัชนาลัย และได้เปลี่ยนชื่อเมืองนี้เป็น “เมืองเชียงชื่น” ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2017 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงตีเมืองเชียงชื่นคืนได้สำเร็จและทรงเปลี่ยนชื่อเมืองเชียงชื่นเป็น “เมืองสวรรคโลก” นับแต่บัดนั้น

  วันหนึ่ง พระยายุธิษฐิระเจ้าเมืองเชลียง คิดทรยศไปเข้ากับพระเจ้าติโลกราช เจ้าเมืองเชียงใหม่ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จึงยกทัพไปปราบปรามจนราบคาบ แล้วเสด็จไปประทัพอยู่ที่เมืองพิษณุโลก ระหว่างนั้นพระองค์ได้ทรงหาเวลาเพื่อทำการทำนุบำรุงพระพุทะศาสนาให้เจริญ รุ่งเรือง ได้ส่งพระราชโอรสไปนิมนต์พระลังกามา แล้วพระองค์ได้ออกผนวชบวชเป็นภิกษุด้วยครั้งหนึ่ง
  ต่อมาพระเจ้าติโลกราช เจ้าเมืองเชียงใหม่ทรงพระวิกลจริตหวาดระแวงว่าหนานบุญเรืองพระราชโอรสจะคิด กบฏ จึงรับสั่งให้จับไปฆ่าเสียยังรับสั่งให้หมื่นด้งนครที่พระองค์ให้ไปครอง เมืองเชียงชื่น กลับมาเชียงใหม่แล้งให้จับประหารเสียด้วย นางเมืองภริยาของหมื่นด้งนครมาขอความช่วยเหลือจากกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถจึงยกทัพไปช่วย แต่พันโนราชแห่งเชียงชื่นรีบไปบอกให้ทางเชียงใหม่รู้ตัวเสียก่อน เชียงใหม่จึงยกทัพมายึดเมืองเชียงชื่นไว้ได้ เมื่อกองทัพของกรุงศรีอยุธยาไปถึงจึงต่อสู้กัน แต่ท้ายสุดชัยชนะตกเป็นของกรุงศรีอยุธยา

  ข้อมูลบางส่วนจาก wikipedia.org และ http://iam.hunsa.com/gamekadid/article/22613

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
shift + esc
cancel