Tagged: โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

 • admin 11:58 on 17/06/2014 Permalink
  Tags: , โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์   

  อบรม stop teen mom โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 

  บรรยากาศการอบรมโครงการวัยรุ่นยุคใหม่ มีรักสมวัย เข้าใจเพศศึกษา หยุดมารดาในวัยรุ่น(STOP TEEN MOM) ที่โรงเรียนบ้านท่าโพธิื เมื่อวันที่ 17 มิย.57

   

  รพ.สต.บ้านท่าโพธิ์

   

  000

   
 • admin 13:43 on 02/12/2013 Permalink
  Tags: โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์   

  สนามสอบธรรมศึกษา โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 

  0

  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ ได้ให้ความอุปถัมภ์ในการเป็นสนามสอบธรรมศึกษา ปี ๒๕๕๖ ชั้นตรี ๘๗ คน ชั้นโท ๒๕ คน ชั้นเอก ๔๗ คน จากนักเรียนใน ๒ ตำบล คือ ตำบลป่างิ้วและตำบลแม่สำ โดยมีพระครูประกาศ ปัญญาคม และทีมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน จำนวน ๑๕ รูปร่วมกับคณะครูโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ ร่วมเป็นกรรมการคุมสอบ โดยมีนายอุเทน นะมิตร ให้ความอนุเคราะห์อาคาร สถานท่ี เมื่่อวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ …

  สามารถ …ภาพ .. วิเชียร … ข่าว

   
 • admin 11:11 on 08/10/2013 Permalink
  Tags: , โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์   

  7-9 ตค 56 การแข่งขันกีฬา-กีฑา เครือข่ายโรงเรียนสองฝั่งยม 

  วันที่ 7-9 ตุลาคม 2556    เครือข่ายโรงเรียนสองฝั่งยมได้จัดการแข่งขันกีฬา-กีฑา   ณ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี  และส่งเสริมสุขภาพให้เข้มแข็ง ห่างไกลยาเสพติด

  0

   

  ดูภาพเพิ่มเติม

  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.415379178561531.1073741841.381726458593470&type=1

   
 • admin 14:18 on 27/06/2013 Permalink
  Tags: , , , , โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์   

  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโพธิ์ ร่วมกันรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

  0

  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโพธิ์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชนตำบลแม่สำ ร่วมกันรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยการเดินรณรงค์จากโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ ถึง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ  การร่วมกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย การทำลายภาชนะที่มีน้ำขัง การใส่ทรายทีมีฟอส การพ่นหมอกควันทำลายยุงตัวแก่ในบ้านเรือนและโรงเรียน การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกทางหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้าน

  http://www.thapopcu.com/

   

   
 • admin 22:02 on 20/05/2013 Permalink
  Tags: โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์   

  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน1/2556 

  นายอุเทน นะมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ และคณะครูเตรียมการเปิดภาคเรียนท่ี 1/2556 โดยมีการประชุมผุ้ปกครองนักเรียนเพื่อแจ้งนโยบาย แนวทางการพัฒนาโรงเรียน ข้อราชการและแจกเงินเรียนฟรี 15 ปี(ค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน)เมื่อวันท่ี 15 พ.ค.2556 ณ หอประชุมเก่า(อาคารดนตรีไทย)ที่กำลังปรับปรุงและเปิดเรียนวันท่ี 16 พ.ค.56..

  0

  (วิเชียร กะหมาย..ภาพ/ข่าว)

   
 • admin 12:11 on 22/01/2013 Permalink
  Tags: , โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์   

  เครือข่ายโรงเรียนสองฝั่งยม ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ คณะครูวิทยากร ติวสอบ o-net 

  นายสัมพันธ์ จิตรธร รอง ผอ.สพป.สท.2 และคณะกรรมการเครือข่าย ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ คณะครูวิทยากรชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการติวเข้ม o-net ของเครือข่ายโรงเรียนสองฝั่งยม ณ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ โดยมี ผู้อำนวยการอุเทน นะมิตร ให้การต้อนรับ เมื่อวันท่ี 21 มกราคม 2556 โดยดำเนินการติววันละ 2 สาระการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 21-24 มกราคม 2556 จำนวน 9 โรงเรียน นักเรียน 61 คน ….

  (.วิเชียร กะหมาย…ภาพ/ข่าว)


   
 • admin 09:19 on 28/12/2012 Permalink
  Tags: , องค์การบริหารส่วนตำบล, , โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์   

  รพสต.ท่าโพธิ์ ออกหน่วยปฐมพยาบาลงานแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ 

  เมื่อวันที่ 24 – 26  ธันวาคม  2555  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโพธิื ออกหน่วยปฐมพยาบาลในงานแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์  ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอศรีสัชนาลัย จำนวน 2 เทศบาล และ 8 องค์การบริหารส่วนตำบล  ณ  สนามโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์  ตำบลแม่สำ  อำเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย  มีกีฬาที่แข่งขัน 5 ประเภทคือ ฟุตบอล  วอลเล่ย์บอล เทเบิลเทนนิส  ตระกร้อ และเปตอง มี พณฯท่าน มนู พูกประเสริฐ  สมาชิกผุ้แทนราษฎร เขต 4 จังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิด

  http://www.thapopcu.com/

   
 • admin 15:33 on 30/11/2012 Permalink
  Tags: , โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์   

  อสม ท่าโพธิ์ ออกบริการคัดกรองสุขภาพประชาชน 

  บรรยากาศการคัดกรองสุขภาพประชาชนของ อสม. รพ.สต.บ้านท่าโพธิ์ เมื่อวันที่ 30 พย.55 ณ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์

  ดูภาพถ่ายเพิ่มเติม ได้ที่ https://www.facebook.com/ThapoHos

   
 • admin 23:21 on 11/11/2012 Permalink
  Tags: โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์   

  นิเทศความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 

  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ โดยนายวิลาศ อินดี ผู้บริหารโรงเรียนฯ ให้การต้อนรับ ศน.เฉลิมศักดิ์ กำมะหยี่ ที่มานิเทศติดตามความพร้อม และเยี่ยมพบปะคณะครูโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ ของภาคเรียนที่ 2/2555 โดยชี้แจงอธิบายนโยบายด้านต่างๆ ดังนี้ 1.การใช้หลักสูตร 2.การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 3.การใช้ tablet 4.การจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง…

  (ครูวิเชียร กะหมาย.. ภาพ/ข่าว)

   
 • admin 16:12 on 05/10/2012 Permalink
  Tags: , โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์   

  ภาพข่าวเพิ่มเติม โครงการจัดอบรมรู้ไว้ใช่ว่าไม่ท้องก่อนวัยอันควร 

  #ภาพข่าวเพิ่มเติม

  รพสต.ท่าโพธิ์ จัดอบรมโครงการจัดอบรมรู้ไว้ใช่ว่าไม่ท้องก่อนวัยอันควร กลุ่มเด็กนักเรียนมัธยม จำนวน 65 คน ณ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ เพื่อลดสถิติการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของนักเรียนมัธยมและสร้างกลุ่มแกนนำนักเรียนมัธยม เมื่อ 5 ตค.55

  https://www.facebook.com/ThapoHos

   
 • admin 18:58 on 01/10/2012 Permalink
  Tags: , โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์   

  รพ.สต.บ้านท่าโพธิ์ จัดอบรมรู้ไว้ใช่ว่า ไม่ท้องก่อนวัยอันควร 

  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโพธิ์ ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือท้องที่ อบต.แม่สำ จัดอบรมโครงการจัดอบรมรู้ไว้ใช่ว่าไม่ท้องก่อนวัยอันควร กลุ่มเด็กนักเรียนมัธยม จำนวน 65 คน ในวันที่ 5 ตุลาคม 2555 ณ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ เวลา 08.30-15.30 น.

  http://www.thapopcu.com

   
 • admin 14:48 on 05/07/2012 Permalink
  Tags: โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์   

  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์จัดโครงการวิทยาศาสตร์อากาศยาน หลักสูตรการสร้างวิทยุบังคับ 

  นาย วิลาศ อินดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ จัดอบรมนักเรียนและครูตามโครงการวิทยาศาสตร์อากาศยาน หลักสูตรการสร้างวิทยุบังคับ(การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ) ในวันเสาร์ท่ี 30 มิถุนายน 2555 ถึงวันอาทิตย์ท่ี 1 กรกฎาคม 2555 ณ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ โดยได้รับเกียรติจากนายทองคุณ ญาณปัญญา ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โดยวิทยากร นายประดิษฐ์ บุญเส็ง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม สพม. 5 จ.อ่างทองและนายศิริศักดิ์ มังกรทอง นักศึกษา ป.ตรี ชั้นปีท่ี 2 ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในนามสมาคมเครื่องบินจำลองบังคับวิทยุ ผู้เข้าอบรมนักเรียนและครูจำนวน 154 คน….

  สามารถ เล็กอรุณ/ภาพ……วิเชียร กะหมาย/ข่าว

   
 • admin 04:09 on 04/06/2012 Permalink
  Tags: ร.ร.บ้านสันหีบ, , โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์   

  งานนิทรรศการวิชาการและการประชุมสามัญเครือข่ายสองฝั่งยม 

  เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 ร.ร.บ้านสันหีบ นำโดย นายยศรพี เนตรดี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย คณะครูและนักเรียน ได้นำผลงานเด่นของโรงเรียนมาเข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ เครือข่ายโรงเรียนสองฝั่งยม ประจำปีการศึกษา 2555 ณ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์

  โดยมี นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายสัมพันธ์ จิตรธร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 และ มอบเกียรติบัตรให้กับคุณครูผู้ที่มีผลงานด้านการสอน ติววิชาเรียนแก่นักเรียนจนทำให้มีผลคะแนน O-Net สูงกว่าปีที่ผ่านมา และได้ให้เกียรติร่วมงานประชุมสามัญเครือข่ายสองฝั่งยม ประจำปีการศึกษา 2555 …………. ( ศุภกร ข่าว/ภาพ )

   
 • admin 16:56 on 13/03/2012 Permalink
  Tags: โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์   

  รร.ท่าโพธิ์รับเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน 

  นายเปรม คำวัฒนา รอง ผอ.สพป.สท. 2 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีแจกกล้าเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานต่อหน้าพระบรมสา ทิศลักษณ์ของสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารี แก่โรงเรียนและชุมชุนในตำบลแม่สำ โดยโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ นำคณะครู และนักเรียนร่วมเป็นตัวแทนรับมอบ เมือวันที่ 12 มีนาคม 2555 ณ อบต.แม่สำ ….

  วิเชียร กะหมาย ภาพ/ข่าว

   
 • admin 16:43 on 14/02/2012 Permalink
  Tags: โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์   

  คนเก่ง โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 

  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ อ.ศรีสัชนาลัย ได้สมัครเข้าร่วมโครงการธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครังที่ 30 ปีการศึกษา 2554 รอบชิงชนะเลิศ เด็กหญิงรสา อิ่มกระจ่าง ได้รางวัลที่ 1 ระดับโรงเรียน รางวัลที่ 9 ระดับจังหวัด รางวัลชมเชย ระดับประเทศ และได้รับทุนการศึกษาจำนวน 400 บาท จากชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ โดยผู้อำนวยการวิลาศ อินดี ตัวแทนมอบเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 ครูผู้ประสานงานนายวิเชียร กะหมาย….

  (ละม้าย..ภาพ/วิเชียร กะหมาย…ข่าว)

  http://web.chiangrai.net/sukhothai2/e-networks/Newsdetails.php?Details=2824

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
shift + esc
cancel