Tagged: โรงเรียนบ้านป่ากล้วย Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

 • admin 13:21 on 27/06/2014 Permalink
  Tags: โรงเรียนบ้านป่ากล้วย   

  โรงเรียนบ้านป่ากล้วย คว้ารางวัล “ชนะเลิศ” การประกวด To Be Number One Dancercise 

  โรงเรียนบ้านป่ากล้วย อ.ศรีสัชนาลัย ที่สามารถคว้ารางวัล “ชนะเลิศ” การประกวด To Be Number One Dancercise การพัฒนาแกนนำทูบีนัมเบอร์วันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ และการประกวดชมรม To Be Number One ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพป. สุโขทัย เขต ๒ เพื่อเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับจังหวัดต่อไป

  เทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย

  000

   
 • admin 17:12 on 22/01/2014 Permalink
  Tags: โรงเรียนบ้านป่ากล้วย   

  โรงเรียนบ้านป่ากล้วย คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันแอโรบิก 

    โรงเรียนบ้านป่ากล้วย นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูสาระสุขศึกษา-พลศึกษา ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันแอโรบิก ภายใต้ชื่อ การแข่งขัน น้ำดื่มสิงห์ แอโรบิก ชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 ระดับจังหวัด(จังหวัดสุโขทัย)และได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันแอโรบิก เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา …

  0

  ธุรการ ภาพ /ข่าว

   
 • admin 16:11 on 26/09/2013 Permalink
  Tags: โรงเรียนบ้านป่ากล้วย   

  กีฬาสีโรงเรียนบ้านป่ากล้วย 2556 

  0

  โรงเรียนบ้านป่ากล้วย อ.ศรีสัชนาลัย นำโดย นายรุ่งฤทธิ์ อิ่มเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียน มีโอกาสต้อนรับ นายสุชาติ ทีคะสุข นายอำเภอศรีสัชนาลัย ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านป่า กล้วย ประจำปีการศึกษา 2556 และมอบรางวัลประเภทต่างๆแก่นักกีฬา…

  (ภาพ/ข่าวโดย ธุรการbpk..)

   
 • admin 11:47 on 24/08/2013 Permalink
  Tags: โรงเรียนบ้านป่ากล้วย   

  โรงเรียนบ้านป่ากล้วยเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬามิตรภาพศรีสัชนาลัยคัพ 

  0

  นายสุชาติ ทีฆะสุข นายอำเภอ ศรีสัชนาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลมิตรภาพศรีสัชนาลัยคัพครั้งที่ 2ประจำปี 2556 ณ สนามโรงเรียนบ้านป่ากล้วย ตำบลท่าชัยอำเภอศรีสัชนาลัย โดยนายรุ่งฤทธิ์ อิ่มเทศ ผอ.รร.บ้านป่ากล้วย กล่าวรายงานฯต่อประธาน ซึ่งการแข่งขันแบ่งเป็น 4ประเภท ได้แก่ ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 15ปี ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน18ปี ประเภทประชาชนทั่วไป และประเภทอาวุโส ( 40ปีขึ้นไป ) ได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมการแข่งขันเป็นอย่างดียิ่ง …

  (ภาพ/ ข่าว ธุระการ ng)..

   
 • admin 13:13 on 06/08/2013 Permalink
  Tags: โรงเรียนบ้านป่ากล้วย   

  โรงเรียนบ้านป่ากล้วยรับการประเมิน 

   

  0

  เมื่อวันที่30 กรกฏาคม 2556 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย อ.ศรีสัชนาลัย นำโดย นายรุ่งฤทธิ์ อิ่มเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียน ต้อนรับ ผอ.ศิริศักดิ์ จินดาวนิชย์ ประธานคณะกรรมการประเมินการอ่านคล่องเขียนคล่องภาษาไทยระดับชั้นม.1 – ม.3 พร้อมด้วยคณะออกประเมินตามโครงการของ สพป.สท.2 ณ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย สำหรับผลการประเมินจะแจ้งให้ทราบภายหลัง…

  (ภาพข่าวโดย ธุระการ)

   
 • admin 14:56 on 19/07/2013 Permalink
  Tags: , , โรงเรียนบ้านป่ากล้วย   

  การแข่งขันฟุตบอล 7 คน เปิดรับสมัครแล้ว 

  อำเภอศรีสัชนาลัย เปิดแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ระหว่างวันที่ 13 – 15 สิงหาคม 2556 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านป่ากล้วย ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย
  รวม 4 ประเภท คือ
  1.1) อายุไม่เกิน 12 ปี (ชาย)
  1.2) อายุไม่เกิน 15 ปี (ชาย)
  1.3) ประชาชนชายทั่วไป
  1.4) อาวุโส 40 ปีขึ้นไป
  0
  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 กรกฎาคม 2556 ณ ที่ทำการอำเภอศรีสัชนาลัย (ในวันและเวลาราชการ)
  รายละเอียดเพิ่มเติม โทร.081-6040728

   
 • admin 14:14 on 27/06/2013 Permalink
  Tags: TO BE NUMBER ONE, โครงการพัฒนาชมรม To be number one, โรงเรียนบ้านป่ากล้วย   

  โรงเรียนบ้านป่ากล้วย ร่วมแข่งขัน โครงการพัฒนาชมรม To be number one 

  0
  โรงเรียนบ้านป่ากล้วย นำโดยนายรุ่งฤทธิ์ อิ่มเทศ ครูพันทิพา ครูสงกรานต์นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ” โครงการพัฒนาชมรม To be number one ในชุมชนและสถานศึกษา ปี 2556 “อำเภอศรีสัชนาลัย ผลการแข่งขัน โรงเรียนบ้านป่ากล้วยได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด้านการนำเสนอโครงการ ได้รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งประกวดซุ้มโครงการ To be number one ร่วมกับสาธารณสุขตำบลท่าชัย ตำบลหนองอ้อในนาม โซนเมืองโบราณ ทางโรงเรียนขอขอบคุณ สาธารณสุขอำเภอที่จัดงานนี้ขึ้น แล้วพบกันใหม่ในปีหน้า

  ประชาสัมพันธ์โรงเรียน …..ภาพ/ข่าว

   
 • admin 12:50 on 05/06/2013 Permalink
  Tags: โรงเรียนบ้านป่ากล้วย   

  โรงเรียนบ้านป่ากล้วย จัดกิจกรรมเต้นแอโรบิคหน้าเสาธง 

   

  0อ.ศรีสัชนาลัย โดย นายรุ่งฤทธิ์ อิ่มเทศ ผอ.รร.บ้านป่ากล้วย ได้สนับสนุนให้จัดกิจกรรมเต้นแอโรบิคหน้าเสาธง เพื่อให้นักเรียนมีพลานามัยแข็งแรงสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดเนื่องในวัน challenge day โดยมีครูพันทิพา โกญจนาท หัวหน้าโครงการ นำนักเรียนเต้น…

  (ณัฐพงษ์…ภาพ/ข่าว)

   
 • admin 20:49 on 13/01/2013 Permalink
  Tags: โรงเรียนบ้านป่ากล้วย   

  ผู้ใหญ่ใจดีเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบ้านป่ากล้วย 

  โรงเรียนบ้านป่ากล้วย โดยผอ.รุ่งฤทธิ์ อิ่มเทศ ให้การต้อนรับคุณนาตยา ชมชิต และคณะ นำอาหารกลางวันมาเลี้ยงนักเรียนทุกคน เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ และเปิดเรียนวันแรกของปี พ.ศ. 2556 ซึ่งนักเรียนได้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีพร้อมกัน และร่วมรับประทานกันอย่างเอร็ดอร่อย อิ่มหนำสำราญกันทุกคน ทางโรงเรียนบ้านป่ากล้วย จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้…..

  (ธุรการ…..ภาพ/ข่าว)


   
 • admin 12:02 on 23/12/2012 Permalink
  Tags: คระกรรมการของสมาคมครูศรีสัชนาลัย, โรงเรียนบ้านป่ากล้วย   

  โรงเรียนบ้านป่ากล้วยรับประเมินครูเสมาทองคำจากสมาคมครู 

  คระกรรมการของสมาคมครูศรีสัชนาลัย ได้ออกประเมินผลงานครู และผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอศรีสัชนาลัย เพื่อคัดเลือกให้ได้รับรางวัล “ครูเสมาทองคำ” ของสมาคมฯ และจะมอบรางวัลในงานวันครูประจำปี 2556 ในครั้งนี้ มีนายรุ่งฤทธิ์ อิ่มเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ากล้วย พร้อมรับประเมินจากคณะกรรมการเพื่อรางวัลอันทรงเกียรติ ซึ่งผลการประเมินยังอยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณา…

  (ธุรการ…ภาพ/ข่าว)


   
 • admin 09:28 on 17/11/2012 Permalink
  Tags: โรงเรียนบ้านป่ากล้วย   

  รร.บ้านป่ากล้วย ประชุมผู้ปกครอง เรื่อง Tablet ป.1 

  โรงเรียนบ้านป่ากล้วย นำโดย ผอ.รุ่งฤทธิ์ อิ่มเทศ ให้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.1 เพื่อหารือเกี่ยวกับเรื่องการใช้ Tablet ของนักเรียน และทำ MOU กันเรียบร้อย ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านป่ากล้วย ผู้ปกครองมีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการฯทุกประการ…

  (ธุรการ… ภาพ/ข่าว)

   
 • admin 11:05 on 12/09/2012 Permalink
  Tags: โรงเรียนบ้านป่ากล้วย   

  สัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 

  โรงเรียนบ้านป่ากล้วย ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิทยาศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น การแสดงผลงานทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งสร้างความตื่นเต้นให้กับนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง

  ภาพ/ข่าว ธุรการ

   
 • admin 11:19 on 27/07/2012 Permalink
  Tags: โรงเรียนบ้านป่ากล้วย   

  คณะครูรร.บ้านป่ากล้วย เฮ วันสุดท้ายการประเมินภายนอกรอบสาม 

  คณะครูโรงเรียนบ้านป่ากล้วย เฮ วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จากสมศ. ซึ่งเริ่มรับการตั้งแต่วันที่ 18-20 ก.ค. 2555 ซึ่งจบลงไปได้ด้วยดี


   
 • admin 20:00 on 26/06/2012 Permalink
  Tags: โรงเรียนบ้านป่ากล้วย   

  มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 

  โรงเรียนบ้านป่ากล้วย นำโดยท่าน ผอ.รุ่งฤทธิ์ อิ่มเทศ คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมกันบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองนักเรียนที่ได้รับ อุบัติเหตุจากการตกต้นไม้ มีอาการเลือดคลั่งในสมอง และปอดติดเชื้อ เป็นค่าใช้จ่ายในการพาไปพบแพทย์เพื่อทำการรักษา…..

  .(ธุรการ…ภาพ/ข่าว)

   
 • admin 05:43 on 30/03/2012 Permalink
  Tags: โรงเรียนบ้านป่ากล้วย   

  พิธีมอบเกียรติบัตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 

  วันที่ 28 มีนาคม 2555 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย อ.ศรีสัชนาลัย ได้จัดกิจกรรมสำหรับนักเรียน ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2554 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมี นายรุ่งฤทธิ์ อิ่มเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ากล้วยเป็นประธานในพิธี โดยมีกิจกรรมมอบเกียรติบัตรรางวัลนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี สร้างความปลื้มปิติและรอยยิ้มแห่งความสุขที่ศิษย์ได้สำเร็จผ่านไปได้ด้วยดี

  ( ธุรการโรงเรียน… ข่าว/ภาพ )

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
shift + esc
cancel