Tagged: โรงเรียนบ้านป่ากล้วย Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

 • admin 16:43 on 26/03/2012 Permalink
  Tags: โรงเรียนบ้านป่ากล้วย   

  โรงเรียนบ้านป่ากล้วย ออกทัศนะศึกษา 

  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ากล้วย นำโดยผอ.รุ่งฤทธิ์ อิ่มเทศ พร้อมคณะครู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1- 3 ไปทัศนะศึกษา ณ. พระบรมราชวัง วัดพระแก้ว และเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล เมื่อวันที่ 15-17 มีนาคม 2555 ซึ่งเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียน ทางคณะฯทุกท่านได้รับความรู้และการพักผ่อนอย่างสนุกสนานตลอดการเดินทาง ไป-กลับ ……

  (ธุรการ…ภาพ/ข่าว)

   
 • admin 04:14 on 19/02/2012 Permalink
  Tags: โรงเรียนบ้านป่ากล้วย   

  กิจกรรม รร.บ้านป่ากล้วย 

  เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย นำโดย ผอ.รุ่งฤทธิ์ อิ่มเทศ คณะครู คณะกรรมสถานศึกษา และผู้ปกครอง ได้จัดงานบุญก่อพระทรายข้าวเปลือก ประจำปี 2555 ทำบุญตักบาตร เบิกเนตรพระ และทางคณะศิษย์เก่าได้ร่วมทอดผ้าป่า เพื่อนำรายได้สมทบทุนสร้างป้ายชื่อโรงเรียนบ้านป่ากล้วย เป็นที่เรียบร้อย

  เมื่อวันอังคารที่ 7 ก.พ.55 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย นำโดย ผอ.รุ่งฤทธิ์ อิ่มเทศ ได้ต้อนรับคณะกรรมการของเครือข่ายพญาลิไท นำโดยผ.อ เมธี จุมพลศรี ประธานเครือข่ายฯ ที่มาประเมินอ่านคล่องเขียนคล่องและนิเทศชั้นเรียนจากกลุ่มเครือข่าย โรงเรียนพญาลิไท..

  27 มกราคม 2555 ผอ.รุ่งฤทธิ์ อิ่มเทศ พร้อม คณะผู้นำยุวกาชาดและนักเรียนยุวกาชาดร่วมกิจกรรมพิธีสวนสนามและบำเพ็ญ ประโยชน์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทยณ.โรงเรียนบ้านป่ากล้วย

  ธุรการ/ภาพ…ณัฐพล/ข่าว

   
 • admin 13:58 on 09/12/2011 Permalink
  Tags: โรงเรียนบ้านป่ากล้วย   

  โรงเรียนบ้านป่ากล้วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 

  นายรุ่งฤทธิ์ อิ่มเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ากล้วย คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน ได้ร่วมใจทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง ทั้ง ทุนทรัพย์ และน้ำดื่ม เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม เพื่อการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ที่ประสบอุทกภัยครั้ง

  (ณัฐพล/ภาพ…ธุรการข่าว)

  http://web.chiangrai.net/sukhothai2/e-networks/Newsdetails.php?Details=2680

   
 • admin 09:00 on 30/11/2011 Permalink
  Tags: โรงเรียนบ้านป่ากล้วย   

  การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุ่นใหม่และผลงานวิชาการ (108 อาชีพ) 

  โรงเรียนบ้านป่ากล้วยได้เข้าร่วม การประกวดสิ่งประดิษฐของคนรุ่นใหม่และผลงานวิชาการ ระดับอาชีวศึกษาสุโขทัย ได้จัดขึ้น ตั้งแต่วันที่ 22-24 พ.ย 2554

  จากการได้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้นักเรียนโรงเรียนบ้านป่ากล้วยได้รับความ รู้ทางด้านการประกอบอาชีพหลากหลาย อีกทั้งยังได้นำกลับมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำของนักเรียน และคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านป่ากล้วย ขอบคุณคณะจัดงาน และจะนำกลับมาใช้ในการเรียนการสอนต่อไป

  ธุรการ/ข่าว

   
 • admin 10:56 on 12/09/2011 Permalink
  Tags: โรงเรียนบ้านป่ากล้วย   

  โครงการบ้านหลังเรียน ของโรงเรียนบ้านป่ากล้วย 

  เมื่อวันที่ 8 ก.ย.54 นายรุ่งฤทธ์ อิ่มเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ากล้วย พร้อมด้วยคระครู ได้จัดทำโครงการบ้านหลังเรียน ซึ่งได้รับงบประมาณภายใต้ ป.ป.ส ร่วมกับ สพป.สท.2 จำนวน 10,000 บาท ได้จัดกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนสนุกสนาน รู้จักการใช้เวลาว่างมากขึ้น และยังทำให้เกิดความสามัคคี อีกด้วย ทางโรงเรียนบ้านป่ากล้วยขอขอบคุณทางสำนักงานป.ป.ส ที่มอบอุปกรณ์กีฬาให้นักเรียน เพื่อส่งเริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนในทางที่ถูกต้อง ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เกมส์ อินเตอร์เน็ท….

  ธุรการ/ภาพ/ข่าว

   
 • admin 16:56 on 06/09/2011 Permalink
  Tags: โรงเรียนบ้านป่ากล้วย   

  โรงเรียนบ้านป่ากล้วยได้รางวัลชนะเลิศประกวดเรียงความ 

  ในงานของดีศรีสัชนาลัย ประจำปี 2554 ที่ผ่านมา นายรุ่งฤทธิ์ อิ่มเทศ ผูอำนวยการโรงเรียน และกลุ่มงานวิชาการโรงเรียนบ้านป่ากล้วย ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประกวดเรียงความ เล่าเรื่องของดีศรีสัชนาลัย และได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ทางโรงเรียนบ้านป่ากล้วย ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงวรรณา พันธ์อุดม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และขอเป็นกำลังใจในการร่วมกิจกรรมแข่งขันต่าง ๆ ต่อไป….

  (ธุรการ/ข่าว/ภาพ)

   
 • admin 05:12 on 30/08/2011 Permalink
  Tags: , โรงเรียนบ้านป่ากล้วย   

  วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยเปิดจุดบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 

  เมื่อวันที่ 23สิงหาคม 2554 ทีผ่านมา วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย ได้ดำเนินการจัดโครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชน เพื่อประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ชุมชน เสริมสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่งเสริมจิตอาสา และพัฒนาสังคมให้แก่ประชาชนท้องถิ่น ได้มีประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง ณ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย โดยได้มีการการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน,

  ธุรการ/ภาพ/ข่าว

   
 • admin 17:02 on 27/08/2011 Permalink
  Tags: เครือข่ายพยาลิไท, โรงเรียนบ้านป่ากล้วย   

  กีฬาเครือข่ายพยาลิไท 2554 

  เครือข่ายพญาลิไท ได้จัดกิจกรรมกีฬาเครือข่ายขึ้น วันที่ 23-24 สิงหาคม 2554 นำโดย นายรุ่งฤทธิ์ อิ่มเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ากล้วย ประธานเครือข่ายเปิดงาน และนำทัพนักกีฬาโรงเรียนบ้านป่ากล้วยรับเหรียญทองเพียบ ได้เป็นตัวแทนเครือข่ายหลายรายการ…

  ธุรการ…ภาพ/ข่าว

  http://123.242.164.132/sukhothai2/e-networks/Newsdetails.php?Details=2568

   
 • admin 06:37 on 26/08/2011 Permalink
  Tags: โรงเรียนบ้านป่ากล้วย   

  กิจกรรมวันแม่ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 

  เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านป่ากล้วย คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมให้แม่และลูกได้แสดงความรักต่อกัน และจัดกิจกรรมผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษา โดยได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง เป็นอย่างดี

  ณัฐพล ..ภาพ/ข่าว
  http://123.242.164.132/sukhothai2/e-networks/Newsdetails.php?Details=2561

   
 • admin 14:04 on 16/08/2011 Permalink
  Tags: โรงเรียนบ้านป่ากล้วย   

  โรงเรียนบ้านป่ากล้วยไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม 

  ร.ร.บ้านป่ากล้วย อ.ศรีสัชนาลัย นำโดย นายรุ่งฤทธิ์ อิ่มเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูไปศึกษาดูงานระบบการประกันคุณภาพภายใน ณ โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย ทางโรงเรียนบ้านป่ากล้วยได้รับข้อมูลข่าวสารในการจัดระบบภายในโรงเรียน เพื่อรองรับการประเมินรอบที่ 3 และขอขอบคุณ นายสุธรรม ทิพพหา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม ทางโรงเรียนบ้านป่ากล้วยจะนำข้อมูลที่ไปศึกษามาพัฒนาระบบภายในโรงเรียนต่อไป

  ณัฐพล/ภาพ ธุรการ/ข่าว

  http://123.242.164.132/sukhothai2/e-networks/Newsdetails.php?Details=2546

   
 • admin 14:34 on 11/08/2011 Permalink
  Tags: สพป.สุโขทัย เขต 2, โรงเรียนบ้านป่ากล้วย, , โรงเรียนบ้านหนองอ้อ, , ,   

  การประชุมติดตามแก้ไขปัญหาเด็กไม่เข้าเรียน ออกกลางคัน 

  เมื่อวันที่ 4 ส.ค.2554 นายวรพจน์ สุพรรณ รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 เป็นประธานการประชุมติดตามแก้ไขปัญหาเด็กไม่เข้าเรียน เด็กออกกลางคัน และมีแนวโน้มว่าจะออกกลางคัน เพื่อวางแผนหาวิธีการเพื่อให้เด็กได้เข้าเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ณ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย อ.ศรีสัชนาลัย ซึ่งมีผู้บริหารโรงเรียนบ้านป่ากล้วย , บ้านแม่เทิน, หาดเสี้ยววิทยา ,บ้านหนองอ้อ, ไชยะวิทยา, และ บ้านวังยายมาก เข้าร่วมประชุม

  (ณัฐพล /ภาพ … ธุรการ/ข่าว)

  http://123.242.164.132/sukhothai2/e-networks/Newsdetails.php?Details=2516

   
 • admin 08:03 on 09/08/2011 Permalink
  Tags: โรงเรียนบ้านป่ากล้วย   

  กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้มีการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  โดยมีนายรุ่งฤทธิ์ อิ่มเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ากล้วย คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งได้แบ่งกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทำให้นักเรียนได้รับความสนุกสนานรวมถึงทำให้รู้สึกรักและภูมิใจในภาษาไทยมาก ขึ้นอีกด้วย

  ณัฐพล/ภาพ ธุรการ/ข่าว

  http://123.242.164.132/sukhothai2/e-networks/Newsdetails.php?Details=2510

   
 • admin 12:48 on 27/07/2011 Permalink
  Tags: โรงเรียนบ้านป่ากล้วย   

  จ้าหน้าที่ดับเพลิงอบรมการใช้เครื่องดับเพลิง ณ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 

  เจ้าหน้าที่ดับเพลิง ได้มาให้ความรู้และแนะนำเกี่ยวกับการใช้เครื่องดับเพลิง ที่ถูกต้องให้กับนักเรียนและคณะครู โรงเรียนบ้านป่ากล้วย อ.ศรีสัชนาลัย รวมถึงการเก็บรักษาอุปกรณ์ดับเพลิง และข้อควรระวังในการใช้

  ณัฐพล /ภาพ ธุรการ /ข่าว

  http://123.242.164.132/sukhothai2/e-networks/Newsdetails.php?Details=2478

   
 • admin 17:18 on 14/07/2011 Permalink
  Tags: โรงเรียนบ้านป่ากล้วย   

  คุณยายพิมลักษณ์ เลี้ยงไอศครีมนักเรียนบ้านป่ากล้วย 

  มีผู้ใจบุญมาเลี้ยงไอศครีมนักเรียนโรงเรียนบ้านป่ากล้วย นักเรียนทุกคนชื่นชอบ และยินดี ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณคุณยายพิมลักษณ์ ผู้ใจดีซึ่งนำไอศครีมมาเลี้ยงเด็กๆๆ ทุกคน

  ณัฐพล /ภาพ ดวงกมล/ข่าว

  http://123.242.164.132/sukhothai2/e-networks/Newsdetails.php?Details=2431

   
 • admin 16:17 on 07/07/2011 Permalink
  Tags: , โรงเรียนบ้านป่ากล้วย, , ,   

  วันสถาปนากองลูกเสือและการเดินสวนสนาม 

  เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 กองลูกเสือโรงเรียนหาดเสี้ยววิทยาได้ทำพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณของลูก เสือ เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ และหลังจากพิธีสวนสนามแล้วลูกเสือได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ภายในบริเวณ โรงเรียนอีกด้วย


  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองลูกเสือและพิธีเดินสวนสนาม ณ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ …

  นายสมบูรณ์ กำทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสารจิตร นำคณะครู ลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปณาลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามโรงเรียนบ้านสารจิตร

  รงเรียนบ้านสุเม่น อ.ศรีสัชนาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการเมตตา แสวงลาภ และ กองลูกเสือโรงเรียนบ้านสุเม่น ได้จัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติขึ้น ณ สนามโรงเรียนบ้านสุเม่น

  เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหาธีรราชจ้า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าให้กำเนิดกิจการลูกเสือไทยนำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ากล้วย นายรุ่งฤทธิ์ อิ่มเทศ และคณะครู นักเรียน วันที่ 29 มิถุนายน 2554


   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
shift + esc
cancel