Tagged: โรงเรียนบ้านผาเวียง Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

 • admin 14:24 on 29/01/2014 Permalink
  Tags: โรงเรียนบ้านผาเวียง   

  โรงเรียนบ้านผาเวียงร่วมใจต้านภัยหนาว 

   ศูนย์เสมารักษ์ กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักการลูกเสือฯ ได้นำเครื่องกันหนาว และถุงยังชีพมามอบให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านผาเวียง บ้านปางสา และ บ้านโป่งตีนตั่ง ตามโครงการ เสมาร่วมใจต้านภัยหนาว ณ โรงเรียนบ้านผาเวียง

  0

   
 • admin 13:05 on 07/11/2013 Permalink
  Tags: โรงเรียนบ้านผาเวียง   

  ทำบุญหอพักโรงเรียนบ้านผาเวียง 

  0

  เมื่อวันที่ 2พฤศจิกายน 2556 เวลา 08.30 น. นายอินทร์ถา อุดมวัฒนกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาเวียง คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนร่วมทำบุญหอพักนักเรียน

   
 • admin 16:42 on 19/06/2013 Permalink
  Tags: โรงเรียนบ้านผาเวียง   

  พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 โรงเรียนบ้านผาเวียง 

  0

  ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2556 โรงเรียนบ้านผาเวียง เครือข่ายโรงเรียนตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมี นายอินทร์ถา อุดมวัฒนากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาเวียง เป็นประธานในพิธี และกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน นักเรียนทุกคนเข้าร่วมพิธีไหว้ครูในครั้งนี้

  (ครูศิริวัฒน์ เชื้อบาง…ภาพ/ข่าว)

   
 • admin 20:50 on 13/01/2013 Permalink
  Tags: โรงเรียนบ้านผาเวียง   

  โรงเรียนบ้านผาเวียงประชุมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 

  คณะครูของโรงเรียนบ้านผาเวียง โดย ผอ.อินทร์ถา อุดมวัฒนกุล ที่ได้แต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการร่วมรับผิดชอบในการดำเนินงานจัดกิจกรรมวัน เด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนบ้านห้วยโป้ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 9 มกราคม 2556 ร่วมกันประชุมวางแผนงานเพื่อให้เกิดความพร้อมในการจัดงานและเพื่อให้เด็กนัก เรียนทุกคนได้รับความสุขสนุกสนานภายในงานครั้งนี้ด้วย …

  (จิรศักดิ์…ภาพ/ข่าว )

   
 • admin 19:56 on 31/12/2012 Permalink
  Tags: , โรงเรียนบ้านผาเวียง   

  โรงเรียนบ้านผาเวียง จัดกิจกรรมติวเพื่อสอบโอเน็ต 

  โรงเรียนบ้านผาเวียง เป็นสถานที่เริ่มกิจกรรมติวข้อสอบโอลเน็ตให้กับนักเรียนในกลุ่มเครือข่าย โรงเรียนแม่สินภายใต้การนำของ ผอ.อินทร์ถา อุดมวัฒนกูล โดยระดมสรรพกำลังบุคลากรแต่ละกลุ่มสาระฯของแต่ละโรงเรียนร่วมมือกันอย่าง แข็งขัน เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์และระดับคะแนนเพิ่มสูงขึ้น….

  (ฐิติวัฒน์ จัดดี…ภาพ/ข่าว)


   
 • admin 09:03 on 16/08/2012 Permalink
  Tags: โรงเรียนบ้านผาเวียง   

  รร.บ้านผาเวียงจัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 

  ด้วยวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2555 เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ซึ่งได้กำหนดจัดงานมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา “12 สิงหา พระบรมราชินีนาถ” และถวายพระพรชัยมงคล โรงเรียนบ้านผาเวียงจึงได้จัดงานวันแม่ในวันที่ 10 สิงหาคม 2555 มีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และพิธีการไหว้แม่ของนักเรียนโรงเรียนบ้านผาเวียง


   
 • admin 13:59 on 09/12/2011 Permalink
  Tags: โรงเรียนบ้านผาเวียง   

  โรงเรียนบ้านผาเวียง ได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวา 

  โรงเรียนบ้านผาเวียง ได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2554 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และถวายความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  http://web.chiangrai.net/sukhothai2/e-networks/Newsdetails.php?Details=2693

   
 • admin 16:30 on 26/11/2011 Permalink
  Tags: โรงเรียนบ้านผาเวียง   

  พิธีราชสดุดี ฯ โรงเรียนบ้านผาเวียง 

  ด้วยวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2554 เป็นวันอภิลักษณ์ขิตสมัยคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ราชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณแด่พระองค์ท่าน โรงเรียนบ้านผาเวียงจึงได้ดำเนินการจัดประกอบพิธีถวายราชสดุดีฯ เรียบร้อยแล้ว

   
 • admin 11:37 on 14/09/2011 Permalink
  Tags: โรงเรียนบ้านผาเวียง   

  โรงเรียนบ้านผาเวียงจัดอบรมนักเรียนแกนนำ YC 

  เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2554….โรงเรียนบ้านผาเวียง โรงเรียนดีประจำตำบล จัดอบรมนักเรียนแกนนำ YC เพื่อนที่ปรึกษาขึ้น ณห้องประชุมโรงเรียนบ้านผาเวียง โดยมีครูประสงค์ นามกรณ์ และครูหฤทัย บุญประดับ เป็นครูที่ปรึกษาและดำเนินการอบรม……

  ฐิติวัฒน์ จัดดี(ภาพ/ข่าว)

   
 • admin 12:55 on 29/07/2011 Permalink
  Tags: โรงเรียนบ้านผาเวียง   

  โรงเรียนบ้านผาเวียง ศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลศรีนคร 

  เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2554 …..คณะครู นักการ ภารโรง และบุคลากร โรงเรียนบ้านผาเวียง อ.ศรีสัชนาลัย ได้ไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอนุบาลศรีนคร อ.ศรีนคร เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนดีประจำตำบลต่อไป….

  http://123.242.164.132/sukhothai2/e-networks/Newsdetails.php?Details=2486

   
 • admin 15:01 on 03/07/2011 Permalink
  Tags: โรงเรียนบ้านผาเวียง   

  กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ โรงเรียนบ้านผาเวียง 

  วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2554 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ และเนตรนารี จำนวน 335 คน โรงเรียนบ้านผาเวียง อ.ศรีสัชนาลัย โรงเรียนดีประจำตำบล กระทำพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ โดยมี นายชาญวิทย์ วงศ์จักร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาเวียง เป็นประธานในพิธี…..


  (ฐิติวัฒน์ จัดภาพ / ข่าว)

  http://123.242.164.132/sukhothai2/e-networks/Newsdetails.php?Details=2409

   
 • admin 15:22 on 23/06/2011 Permalink
  Tags: โรงเรียนบ้านผาเวียง   

  โรงเรียนบ้านผาเวียง ขอขยายชั้นเรียนถึง ม.ปลาย 

  วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2554 คณะกรรมการจาก สพป. สุโขทัยเขต 2 ภายใต้การนำของ นายมานพ ษมาวิมล ผอ. สพป.สุโขทัย เขต 2 ร่วมกันประชุมพิจารณาคุณสมบัติ ความพร้อมของโรงเรียนบ้านผาเวียงที่จะทำการเปิด ม.ปลายในปีการศึกษา 2555 นี้ เพื่อให้ลูกหลานชาวตำบลแม่สินได้เรียนโรงเรียนดีใกล้บ้าน…..

  .(นายฐิติวัฒ น์ จัดดี…ภาพ/ข่าว)

  http://123.242.164.132/sukhothai2/e-networks/Newsdetails.php?Details=2374

   
 • admin 16:17 on 10/06/2011 Permalink
  Tags: โรงเรียนบ้านผาเวียง   

  เลือกตั้งประธานนักเรียน โรงเรียนบ้านผาเวียง 

  ช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2554….นักเรียนโรงเรียนบ้านผาเวียงทำกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยนั่นคือ การเลือกตั้งประธานนักเรียน เพื่อเรียนรู้ขั้นตอนการเลือกตั้ง โดยเลียนแบบขั้นตอนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร …….

  ฐิติวัฒน์ จัดดี (ภาพ/ข่าว)

  http://123.242.164.132/sukhothai2/e-networks/Newsdetails.php?Details=2335

   
 • admin 13:39 on 23/05/2011 Permalink
  Tags: โรงเรียนบ้านผาเวียง   

  โรงเรียนบ้านผาเวียง อบรมความรู้พัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยี 

  โรงเรียนบ้านผาเวียง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย โรงเรียนดีประจำตำบล จัดประชุมคณะครู เพื่อเตรียมเปิดภาคเรียน และจัดอบรมความรู้พัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ……

  นายฐิติวัฒน์ จัดดี (ภาพ/ข่าว)

  http://123.242.164.132/sukhothai2/e-networks/Newsdetails.php?Details=2278

   
 • admin 16:38 on 13/05/2011 Permalink
  Tags: , โรงเรียนบ้านผาเวียง,   

  กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนแม่สินจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 

  กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนแม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง 51 และการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ โดยมี รองเปรม คำวัฒนา รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีกำหนด 2 วัน ระหว่างวันที่ 10 – 11 พ.ค. 2554 ณ โรงเรียนบ้านผาเวียง อ.ศรีสัชนาลัย โรงเรียนดีประจำตำบล ……

  นายฐิติวัฒน์ จัดดี (ภาพ/ข่าว)

  http://123.242.164.132/sukhothai2/e-networks/Newsdetails.php?Details=2279

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
shift + esc
cancel