Tagged: โรงเรียนบ้านสันหีบ Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

 • admin 16:36 on 26/03/2012 Permalink
  Tags: โรงเรียนบ้านสันหีบ   

  วิ่งทางไกลเพื่อสมรรถภาพ ครั้งที่ 2 โรงเรียนบ้านสันหีบ 

  เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 โรงเรียนบ้านสันหีบได้จัดกิจกรรมการวิ่งทางไกลเพื่อสมรรถภาพ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านสันหีบ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2554 โดยแบ่งการวิ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ยาว 4 กิโลเมตร ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ระยะที่ 2 ยาว 8 กิโลเมตร ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยมีนายยศรพี เนตรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันหีบ เป็นประธานในพิธีเปิด – ปิด และยังร่วมวิ่งกับคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา พร้อมนักเรียน เป็นกิจกรรมที่ได้เพิ่มพลังกายใจเสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรงกลับบ้านกันทุก คน แล้วเจอกันใหม่ในปีหน้าครับ

  ( ศุภกร… ข่าว/ภาพ )

   
 • admin 12:31 on 10/03/2012 Permalink
  Tags: ทนง เพียรพิเศษ, , สมโภชน์ เกื้อกูล, โรงเรียนบ้านสันหีบ   

  ต้อนรับครูใหม่โรงเรียนบ้านสันหีบ 

  เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2555 โรงเรียนบ้านสันหีบ อ.ศรีสัชนาลัย ได้ให้การต้อนรับ นายทนง เพียรพิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังไทร สุโขทัยเขต 1 พร้อมคณะครู ที่เดินทางมาส่ง คุณครูสมโภชน์ เกื้อกูล ที่ย้ายมาปฏิบัติราชการที่โรงเรียนบ้านสันหีบ โดย นายยศรพี เนตรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันหีบ และคณะครูโรงเรียน ได้ให้การต้อนรับ


  ( ศุภกร ข่าว/ภาพ )

  http://web.chiangrai.net/sukhothai2/e-networks/Newsdetails.php?Details=2852

   
 • admin 06:08 on 02/03/2012 Permalink
  Tags: โรงเรียนบ้านสันหีบ   

  ตรวจเยี่ยมการสอบ O-NET โรงเรียนบ้านสันหีบ 

  นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ตรวจเยี่ยมการสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนบ้านสันหีบ โดยมีนายยศรพี เนตรดี ผอ.รร.บ้านสันหีบ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี….


  http://web.chiangrai.net/sukhothai2/e-networks/Newsdetails.php?Details=2846

   
 • admin 07:42 on 24/02/2012 Permalink
  Tags: , แม่สำเกมส์, โรงเรียนบ้านสันหีบ   

  แม่สำเกมส์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2555 

  โรงเรียนบ้านสันหีบ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ อ.ศรีสัชนาลัย ครั้งที่ 9 “แม่สำเกมส์” ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2555 โดยมี นายมนู พุกประเสริฐ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัย เขต 4 มาเป็นประธานในพิธีเปิด สมาชิกใน ต.แม่สำ มี 14 หมู่บ้าน แบ่งประเภทการแข่งขันกีฬา ดังนี้ ฟุตบอล ชาย/หญิง, วอลเลย์บอล เปตอง กีฬาพื้นบ้าน โดยได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทำให้กิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทางโรงเรียนบ้านสันหีบหวังว่าคงจะได้รับเกียรติในการเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไป

  (ศุภกร…. ข่าว/อนิวรรต.. ภาพ)

  http://web.chiangrai.net/sukhothai2/e-networks/Newsdetails.php?Details=2843

   
 • admin 10:18 on 01/02/2012 Permalink
  Tags: , โรงเรียนบ้านสันหีบ   

  นักกีฬาวู้ดบอล ร.ร.บ้านสันหีบคว้าเหรียญทองและเงิน อุบลราชธานีเกมส์ 

  นักกีฬาวู้ดบอล ร.ร.บ้านสันหีบ ซึ่งเป็นตัวแทน นักกีฬาจากเขต 6 ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 33 “อุบลราชธานีเกมส์” ได้สร้างผลงานคว้าเหรียญเงิน และ เหรียญทองแดง ในรายการนับประตูหญิง จากเด็กหญิงปาลิดา ค้างคีรี และ เด็กหญิงประทุม ค้างคีรี ทางโรงเรียนบ้านสันหีบ จะพัฒนาฝึกฝีมือเพื่อร่วมแข่งขันในครั้งต่อไป


   
 • admin 16:21 on 20/01/2012 Permalink
  Tags: โรงเรียนบ้านสันหีบ   

  งานวันเด็กโรงเรียนบ้านสันหีบประจำปี2555 

  เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2555 โรงเรียนบ้านสันหีบ โดยคณะครูและผู้ปกครองได้นำเด็กนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมงานวันเด็กแห่ง ชาติ ประจำปี 2555 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สำ ต.แม่สำ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย เพื่อให้เล็งเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชน การกล้าแสดงออก การพัฒนาการของเด็กในด้านต่างๆ และการทำกิจกรรมร่วมกันของคนในชุมชน ในงานมีการแจกอาหาร เล่นเกม แจกของขวัญ ฯลฯ เด็กได้รับความสนุกสนาน สาระ ความบันเทิง อย่างเต็มอิ่ม


  (ศุภกร ภาพ/ข่าว)

  http://web.chiangrai.net/sukhothai2/e-networks/Newsdetails.php?Details=2780

   
 • admin 15:22 on 13/01/2012 Permalink
  Tags: โรงเรียนบ้านสันหีบ   

  ฉลองปีใหม่ โรงเรียนบ้านสันหีบ 

  โรงเรียนบ้านสันหีบ อำเภอศรีสัชนาลัย ได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2555 นำโดย ผอ.ยศรพี เนตรดี ได้กล่าวคำอวยพรปีใหม่ให้กับนักเรียน และคณะครูได้จัดกิจกรรมนันทนาการ ,ร้องเพลง , จับของรางวัลร่วมกับนักเรียน เป็นไปอย่างสนุกสนาน ได้รับความสุขกันถ้วนหน้า

  ( ศุภกร ข่าว/ภาพ )

  http://web.chiangrai.net/sukhothai2/e-networks/Newsdetails.php?Details=2760

   
 • admin 14:58 on 01/01/2012 Permalink
  Tags: โรงเรียนบ้านสันหีบ   

  ครูรรบ้านสันหีบ ได้รับรางวัล ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการกีฬา 

  โรงเรียนบ้านสันหีบ อ.ศรีสัชนาลัย ขอแสดงความยินดีกับ นายอนิวรรต อินทร์ทอง ครูโรงเรียนบ้านสันหีบ ที่ได้รับรางวัล ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการกีฬาจังหวัดสุโขทัย ซึ่งได้เข้ารับโล่จากผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2554 เนื่องในวันประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2554………

  ภาพ/ข่าว โดยป๋าแม้ว

   
 • admin 14:03 on 09/12/2011 Permalink
  Tags: โรงเรียนบ้านสันหีบ   

  โฉมหน้านักกีฬาวู้ดบอลโรงเรียนบ้านสันหีบ 

  นักกีฬาวู้ดบอลของโรงเรียนบ้านสันหีบ ภายใต้การบริหารงานของผู้อำนวยการยศรพี เนตรดี และในนามของจังหวัดสุโขทัย ไม่ทำให้ผิดหวัง เมื่อสามารถคว้าเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ฯ ณ จังหวัดกำแพงเพชร กล้วยไข่เกมส์ที่ชิงชัย 6 เหรียญทอง…….

  โรงเรียนบ้านสันหีบเก็บมา 3 ทอง 2 เงิน 2 ทองแดง 1 ทองทีมหญิง (อมรทิพย์ ค้างคีรี น้ำฝน ค้างคีรี อัญชลี ค้างคีรี พงค์นภา ค้างคีรี รัชฏาภรณ์ ค้างคีรี เสาวลักษณ์ ค้างคีรี) 1 ทองบุคคลหญิง (อมรทิพย์ ค้างคีรี) 1 ทองนับประตูหญิง (ปาลิดา ค้างคีรี) 1 เงินบุคคลหญิง (รัชฏาภรณ์ ค้างคีรี) 1 เงินนับประตูหญิง (ประทุม ค้างคีรี) 1 ทองแดงบุคคลหญิง (เสาวลักษณ์ ค้างคีรี) 1 ทองแดงนับประตูชาย (ศิริวัฒน์ จันทร์แก้ว) นางสาวอมรทิพย์ ค้างคีรี นางสาวน้ำฝน ค้างคีรี นางสาวอัญชลี ค้างคีรี เป็นนักศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างว.การอาชีพศรีสัชฯกับโรงเรียนบ้านสันหีบ…..

  ภาพ/ข่าวโดย ป๋าแม้ว

  http://web.chiangrai.net/sukhothai2/e-networks/Newsdetails.php?Details=2712

   
 • admin 16:52 on 07/11/2011 Permalink
  Tags: โรงเรียนบ้านสันหีบ,   

  เลี้ยงส่ง คุณครูณัฐนนท์ ภู่แดง 

  โรงเรียนบ้านสันหีบ อ.ศรีสัชนาลัย นำโดย ผอ.ยศรพี เนตรดี ได้เลี้ยงส่ง คุณครูณัฐนนท์ ภู่แดง ที่ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่สอนที่โรงเรียนบ้านสุเม่น ตามคำขอของตนเอง คุณครูวิลาสินี ขนาดนิด ครูอัตราจ้างวิกฤต ไปบรรจุในตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดบ่อภาค จังหวัดพิษณุโลก และโอกาสเดียวกันนี้ได้เลี้ยงต้อนรับ คุณครูพรทิพย์ อรัญสวรรค์ มาปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้างตำแหน่งครูวิกฤต คุณครูจันทร์แรม ตองอ่อน ย้ายมาจากโรงเรียนห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี วิชาเอกคอมพิวเตอร์….ย้ายออก 2 คน และได้กลับมา 2 นับว่าไม่มีผลกระทบ …….

  ภาพ/ข่าว โดย ป๋าแม้ว

   
 • admin 15:43 on 27/09/2011 Permalink
  Tags: โรงเรียนบ้านสันหีบ   

  น้ำท่วมอีกแล้ว โรงเรียนบ้านสันหีบ 

  ร่วมชะตากรรมภัยน้ำท่วม…เมื่อวันที่ 26 ก.ย.2554 โรงเรียนบ้านสันหีบ อ.ศรีสัชนาลัย ประสบภัยน้ำท่วมโรงเรียนซึ่งไหลมาจากต้นน้ำแม่สาน เวลาประมาณ 02.00 น. ซึ่งทาง สอบต.แม่สำ ได้ประสานและแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมแก่โรงเรียน ให้คณะครูนักเรียนที่อาศัยอยู่หอพักได้ขนย้ายข้าวของที่จำเป็นไปไว้บริเวณบน อาคารเรียนทั้งหมด และให้เฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง และเมื่อเวลา 06.00 น. น้ำป่าได้ไหลทะลักเข้าท่วมบริเวณโรงเรียน โดยเฉพาะหอพักนักเรียนที่ตั้งอยู่ริมห้วยแม่สาน ซึ่งคณะครูได้ให้นักเรียนขนย้ายเครื่องนอนจากหอพักไปยังอาคารเรียนทั้งหมด และ นายยศรพี เนตรดี ผอ.ร.ร.บ้านสันหีบ ได้สั่งปิดโรงเรียนเพื่อหยุดทำการเรียนการสอนชั่วคราว จนกว่าเหตุการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ ด้วยเกรงว่าจะเกิดอันตรายกับเด็กนักเรียน……….

  .(ภาพ/ข่าว โดยป๋าแม้ว)

   
 • admin 07:57 on 13/08/2011 Permalink
  Tags: โรงเรียนบ้านสันหีบ   

  กิจกรรมวันแม่ โรงเรียนบ้านสันหีบ 

  เมื่อวันที่ 11 สิงหาคมที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านสันหีบ โดยท่านผู้อำนวยการยศรพี เนตรดี ได้กำหนดให้จัดกิจกรรมวันแม่ขึ้น เป็นที่น่าดีใจอย่างยิ่ง เนื่องจากมีคุณแม่ของนักเรียนมาร่วมกิจกรรมกันมากมาย สำหรับนักเรียนที่คุณแม่มาไม่ได้ ก็ได้กราบตักแม่คนที่ 2 เหมือนกัน หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมกราบตักแม่แล้ว นักเรียนโรงเรียนบ้านสันหีบได้ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ถนนหน้าโรงเรียนทันที งานนี้คุณครูแสงหล้า เทียบน้ำอ่าง ได้นำไอศกรีมกับขนมปังมาแจกเด็กๆด้วย…………รักแม่ ทำผิดก็ขอโทษแม่ และสัญญาว่าจะทำดีเพื่อแม่…..ท่านผู้อำนวยการได้กล่าวทิ้งท้ายไว้…….

  ภาพ/ข่าว โดยป๋าแม้ว

  http://123.242.164.132/sukhothai2/e-networks/Newsdetails.php?Details=2519

   
 • admin 16:07 on 17/07/2011 Permalink
  Tags: โรงเรียนบ้านสันหีบ   

  จัดกิจกรรมแห่เทียนฯ โรงเรียนบ้านสันหีบ 

  เมื่อวันพฤหัสฯ ที่ 14 ก.ค. 2554 โรงเรียนบ้านสันหีบ อ.ศรีสัชนาลัย ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนฯ เพื่อนำไปถวาย ณ วัดสันหีบ……โดยการนำของ ผู้อำนวยการยศรพี เนตรดี เป็นการสร้างเสริมประสบการณ์โดยตรงให้กับนักเรียนด้านศาสนา โดยการดำเนินกิจกรรมภายใต้คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนบ้านสันหีบ ….

  (ภาพ/ข่าว โดยป๋าแม้ว)

  http://123.242.164.132/sukhothai2/e-networks/Newsdetails.php?Details=2446

   
 • admin 16:35 on 27/06/2011 Permalink
  Tags: โรงเรียนบ้านสันหีบ   

  ผอ.มานพ สพป.สท.2 ตรวจนิเทศก์โรงเรียนบ้านสันหีบ 

  เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2554 ผอ.มานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.สท.2 พร้อมคณะ เดินทางตรวจนิเทศก์โรงเรียนบ้านสันหีบ เพื่อส่งเสริมยกระดับคุณภาพการบริหารการศึกษาของโรงเรียน และทดสอบการอ่านของนักเรียนชั้น ป.3 และมอบของที่ระลึกทรงคุณค่าไว้ให้กับโรงเรียนบ้านสันหีบ โดยมี ผอ.ยศรพี เนตรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ …..

  เยี่ยว ภูธร (ภาพ/ข่าว)

  http://123.242.164.132/sukhothai2/e-networks/Newsdetails.php?Details=2390

   
 • admin 04:15 on 20/06/2011 Permalink
  Tags: โรงเรียนบ้านสันหีบ   

  ปรับพื้นที่ถนนทางเข้าโรงเรียนบ้านสันหีบ 

  โรงเรียนบ้านสันหีบ อ.ศรีสัชนาลัย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการจัดทำถนนลาดยางทางเข้าโรงเรียน จากผู้ใหญ่ใจดี คือ คุณโกวิทย์ ทรงคุณ เจ้าของ หจก.ทรงคุณการโยธา(1988) และ หจก.เชลียง เซอร์วิส อ.ศรีสัชนาลัย และ อบจ.สุโขทัย ได้ปรับพื้นที่ให้ ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการมีอัธยาศัยไมตรีที่ดีของ ผอ.ยศรพี เนตรดี ผอ.ร.ร.บ้านสันหีบ ที่บริหารโรงเรียนได้เป็นที่ยอมรับของชุมชน จึงขอขอบคุณผู้มีส่วนสนับสนุนทุกคนที่ได้ร่วมกันพัฒนาโรงเรียนบ้านสัน หีบ……

  ภาพ/ข่าว โดยป๋าแม้ว

  http://123.242.164.132/sukhothai2/e-networks/Newsdetails.php?Details=2363

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
shift + esc
cancel