Tagged: โรงเรียนบ้านสุเม่น Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

 • admin 12:47 on 27/07/2011 Permalink
  Tags: โรงเรียนบ้านสุเม่น   

  โรงเรียนบ้านสุเม่น ร่วมกันทำบุญ ตักบาตร วันอาสาฬหบูชา 

  คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านสุเม่น ร่วมกันทำบุญ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา อิ่มบุญกันถ้วนหน้าเลย

  (Sumen ภาพ/ข่าว)

  http://123.242.164.132/sukhothai2/e-networks/Newsdetails.php?Details=2480

   
 • admin 17:17 on 14/07/2011 Permalink
  Tags: โรงเรียนบ้านสุเม่น   

  คุณครูคนใหม่ของโรงเรียนบ้านสุเม่น 

  เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 โรงเรียนบ้านสุเม่น อ.ศรีสัชนาลัย ได้จัดงานแสดงความยินดีกับคุณครูคนใหม่ของโรงเรียนบ้านสุเม่น และบุคลากรที่สอบบรรจุเข้ารับราชการได้

  (sumen ภาพ/ข่าว)

  http://123.242.164.132/sukhothai2/e-networks/Newsdetails.php?Details=2433

   
 • admin 12:19 on 11/07/2011 Permalink
  Tags: โรงเรียนบ้านสุเม่น   

  โครงการโรงเรียนอ่าน บ้านฟัง เสริมพลังการเรียนรู้ 

  เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2554 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านสุเม่น นำโดยท่านผู้อำนวยการเมตตา แสวงลาภ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 1/2554 สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) โดยโรงเรียนบ้านสุเม่นได้ส่งโครงการเข้าร่วม คือ โครงการ ” โครงการโรงเรียนอ่าน บ้านฟัง เสริมพลังการเรียนรู้ ” ซึ่งได้รับงบประมาณในการดำเนินงาน 50,000 บาท ทางโรงเรียนบ้านสุเม่นจะดำเนินการตามข้อตกลงอย่างดีที่สุด

  (Sumen ภาพ/ข่าว)

  http://123.242.164.132/sukhothai2/e-networks/Newsdetails.php?Details=2429

   
 • admin 16:18 on 07/07/2011 Permalink
  Tags: โรงเรียนบ้านสุเม่น   

  มอบของขวัญเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูโรงเรียนบ้านสุเม่น 

  โรงเรียนบ้านสุเม่น นำโดยท่านผู้อำนวยการเมตตา แสวงลาภ ได้มอบของขวัญเล็กๆ น้อยๆ ให้กับครูที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือน มิถุนายน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน ช่วยกันพัฒนาโรงเรียนบ้านสุเม่นต่อไป


  (ธุรการ…ภาพ/ข่าว)

   
 • admin 16:17 on 07/07/2011 Permalink
  Tags: , , , โรงเรียนบ้านสุเม่น,   

  วันสถาปนากองลูกเสือและการเดินสวนสนาม 

  เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 กองลูกเสือโรงเรียนหาดเสี้ยววิทยาได้ทำพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณของลูก เสือ เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ และหลังจากพิธีสวนสนามแล้วลูกเสือได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ภายในบริเวณ โรงเรียนอีกด้วย


  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองลูกเสือและพิธีเดินสวนสนาม ณ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ …

  นายสมบูรณ์ กำทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสารจิตร นำคณะครู ลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปณาลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามโรงเรียนบ้านสารจิตร

  รงเรียนบ้านสุเม่น อ.ศรีสัชนาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการเมตตา แสวงลาภ และ กองลูกเสือโรงเรียนบ้านสุเม่น ได้จัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติขึ้น ณ สนามโรงเรียนบ้านสุเม่น

  เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหาธีรราชจ้า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าให้กำเนิดกิจการลูกเสือไทยนำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ากล้วย นายรุ่งฤทธิ์ อิ่มเทศ และคณะครู นักเรียน วันที่ 29 มิถุนายน 2554


   
 • admin 02:49 on 07/05/2011 Permalink
  Tags: รร.สุเม่น, โรงเรียนบ้านสุเม่น   

  อบจ.สุโขทัย ช่วยปรับปรุงพื้นที่ รร.บ้านสุเม่น 

  วันที่ 25-27 เมษยน 2554 ทางโรงเรียนบ้านสุเม่นได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด สุโขทัย นำโดยท่านมนู พุกประเสริฐ และทีมช่างได้ปรับพื้นที่บริเวณโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

  http://123.242.164.132/sukhothai2/e-networks/Newsdetails.php?Details=2279

   
 • admin 17:12 on 22/01/2011 Permalink
  Tags: โรงเรียนบ้านสุเม่น   

  โรงเรียนบ้านสุเม่นได้รับเกียรติ จาก ผอ.สพป.สท.2 

  เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2554 โรงเรียนบ้านสุเม่นได้รับเกียรติจากนายเปรม คำวัฒนา รองฯผอ.สพป.สท.2 และนายเฉลิมศักดิ์ กำมะหยี่ ศน.สพป.สท.2 นิเทศติดตามกำกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามนโยบาย และจุดเน้นของ สพฐ. พร้อมทั้งให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน รับฟังปัญหา ยังความปราบปลื้มใจแก่คณะครู ขอขอบคุณท่านที่ให้แรงใจกันตลอดมา…

  (natcha:ข่าว,ภาพ)
  http://123.242.164.132/sukhothai2/e-networks/Newsdetails.php?Details=2107

   
 • admin 16:09 on 13/12/2010 Permalink
  Tags: เศรษฐกิจพอเพียง, โรงเรียนบ้านสุเม่น   

  โรงเรียนบ้านสุเม่นกับเศรษฐกิจพอเพียง ปรับปรุงโรงเรียน 

  วัน ที่ 7 ธ.ค. 53 ชาวบ้านสุเม่นร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้แก่ลูกหลานโดยการ นำของท่านผอ.เมตตา แสวงลาภ และคณะครูโรงเรียนบ้านสุเม่น


  โรงเรียนบ้านสุเม่นกับเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีหัวแรงใหญ่คือ ท่านผอ.เมตตา แสวงลาภ ที่ประสบความสำเร็จจาก รร.สะท้อมาแล้วร่วมกับครูอนันต์ แก้วเปี้ยและผู้ปกครอง ช่วยกันทำร้านผักทำเศรษฐกิจพอเพียง วันแรกได้ 2 ร้านแล้วจะทำให้ครบ5 ร้าน และเดือนหน้าคาดว่าน่าจะพันร้านได้

  http://123.242.164.132/sukhothai2/e-networks/Newsdetails.php?Details=2023

  natcha   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
shift + esc
cancel