Tagged: โรงเรียนบ้านห้วยโป้ Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

 • admin 15:15 on 11/01/2015 Permalink
  Tags: รร.ห้วยโป้, , โรงเรียนบ้านห้วยโป้   

  รายการบุญไม่จำกัด ช่อง 5 ถ่ายทำ โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านห้วยโป้ 

  เช้านี้ที่ห้วยโป้ จากรายการบุญไม่จำกัด ช่อง 5 ถ่ายทำ โครงการอาหารกลางวัน

   
 • admin 11:53 on 24/08/2013 Permalink
  Tags: โรงเรียนบ้านห้วยโป้   

  โรงเรียนบ้านห้วยโป้ รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ระดับประเทศ 

   

  0คณะกรรมประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการ บริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ระดับ ประเทศ มาประเมินโรงเรียนบ้านห้วยโป้ โดยการนำของ ผอ.สมเกียรติ สุวรรณประสิทธิ์ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เยี่ยมชม อุทยานการศึกษา แหล่งเรียนรู้ต่างๆ สาธิตการจัดทำน้ำส้ม และการทดลองเพาะถั่วงอก ได้รับความร่วมมือจากคณะครู นักเรียน ชุมชน เป็นอย่างดียิ่ง …

  (ภาพ/ ข่าว ครูสมบูรณ์ สอนปัน)..

   
 • admin 09:42 on 21/03/2013 Permalink
  Tags: โรงเรียนบ้านห้วยโป้, โรงเรียนห้วยโป้   

  ผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนห้วยโป้ 

  โรงเรียนบ้านห้วยโป้จัดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เพื่อเป็นทุนก่อสร้างอาคารเรียน ห้องน้ำ โรงรถนักเรียนซึ่งเก่ามากแล้ว ยอดผ้าป่าได้ 112,860 บาท

  ที่มา: https://www.facebook.com/Banhuaypho

   
 • admin 21:32 on 14/12/2012 Permalink
  Tags: โรงเรียนบ้านห้วยโป้   

  ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาโรงเรียนบ้านห้วยโป้ 

  ชาวบ้านร่วมด้วยช่วยกัน พัฒนาโรงเรียนบ้านห้วยโป้

  ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.379075475519753.89930.352333868193914&type=1

  หรือ https://www.facebook.com/Banhuaypho

   
 • admin 14:34 on 30/07/2012 Permalink
  Tags: โรงเรียนบ้านห้วยโป้   

  วันภาษาไทยและเปิดบ้านวิชาการห้วยโป้ 

  โรงเรียนบ้านห้วยโป้ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยและเปิดบ้านวิชาการขึ้น ในวันที่ 26 ก.ค. 2555 เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของภาษาไทย พร้อมกับได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการในหมวดต่างๆ โครงงาน การแนะนำประเทศอาเซียน การประกวดการร้องเพลง และตลาดนัดวิชาการ การทำขนม ขายสินค้าต่างๆและตัดผม เพื่อฝึกให้นักเรียนนำสิ่งที่เรียนมาสู่การปฏิบัติจริงและมีทางเลือกในการ ประกอบอาชีพ


   
 • admin 14:40 on 05/07/2012 Permalink
  Tags: โรงเรียนบ้านห้วยโป้   

  โรงเรียนบ้านห้วยโป้รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย 

  เมื่อ วันที่ 21 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านห้วยโป้ ร่วมกับ อสม. และคุณหมอจาก รพ.สต.บ้านห้วยโป้ มาให้ความรู้และร่วมเดินรณรงค์การกำจัดลูกน้ำยุงลายในชุมชน เพื่อให้ชุมชนรู้จักวิธีกำจัดและป้องกันการแพร่พันธ์ของลูกน้ำยุงลายซึ่ง เป็นสาเหตุของไข้เลือดออก …

  (ครูสมบูรณ์ สอนปัน…ภาพ/ข่าว)

   
 • admin 16:44 on 14/02/2012 Permalink
  Tags: , แม่สินเกมส์, โรงเรียนบ้านห้วยโป้   

  แม่สินเกมส์ ครั้งที่ 14 

  มหกรรมกีฬาของชาวตำบลแม่สิน “แม่สินเกมส์ครั้งที่ 14” ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านห้วยโป้ งานนี้ได้รับเกียรติจากท่าน ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน…

  ( ข่าว/สุนทร)

  http://web.chiangrai.net/sukhothai2/e-networks/Newsdetails.php?Details=2818

   
 • admin 15:47 on 01/03/2011 Permalink
  Tags: โรงเรียนบ้านห้วยโป้   

  เข้าค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านห้วยโป้ 

  โรงเรียนบ้านห้วยโป้ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือในวันที่ 15 -17 ก.พ. 2554 ให้นักเรียนชั้น ป.4 – ม.3 ที่ผ่านมา มีกิจกรรม ฐานการเรียนรู้ มีวิทยากร (พยาบาล รพสต.บ้านห้วยโป้)เกี่ยวกับการปฐมพยาบาล การผจญภัย เดินทางไกล รอบกองไฟ….

  สมบูรณ์ ภาพ/ข่าว

  http://123.242.164.132/sukhothai2/e-networks/Newsdetails.php?Details=2163

   
 • admin 15:37 on 16/02/2011 Permalink
  Tags: โรงเรียนบ้านห้วยโป้   

  โรงเรียนบ้านห้วยโป้ จัดกิจกรรมธนาคารขยะ 

  โรงเรียนบ้านห้วยโป้ ได้จัดกิจกรรมธนาคารขยะ โดยให้วิทยากรภายนอก เข้ามาอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ และให้นักเรียนนำขยะมาขายให้กับธนาคารขยะ โดยมีคณะกรรมการของธนาคารขยะเป็นผู้ดำเนินการ เพื่อส่งเสริมให้นักเีรียนมีรายได้เสริม

  http://123.242.164.132/sukhothai2/e-networks/Newsdetails.php?Details=2144


   
 • admin 15:49 on 19/01/2011 Permalink
  Tags: กองทุนครูของแผ่นดิน, ครูสุโขทัย, โรงเรียนบ้านห้วยโป้,   

  ครูใจดี บริจาคเงินสมทบกองทุนครู ตลอดชีวิต 

  นายมานพ ษมาวิมล ผอ.สพป.สท.2 เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด และสนามเลือกตั้งผู้แทนฯใน ก.ค.ศ. สพป. ซึ่งได้มีครูในสังกัดแจ้งความประสงค์บริจาคเงินสมทบเข้ากองทุนครูของแผ่นดิน หลายราย โดยเฉพาะครูปิยะมนต์ แก้วมา ครูโรงเรียนบ้านห้วยโป้ ทำบันทึกแจ้งความประสงค์ว่า “ให้หักจากเงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัยจำกัดเป็นรายปี ปีละ 10,000 บาท จวบจนปีสุดท้ายที่ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่ เพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติและครูทุกคนต่อไป” ต้องขอยกย่องครูปิยะมนต์ที่มีจิตกุศลต่อเพื่อนครูของแผ่นดิน และมีครูที่ร่วมบริจาครายละ 10,000 บาท คือ ครูสุวิมล สิงหะคเชนท์ รร.อนุบาลศรีสัชนาลัย และครูนุชจรีย์ สิทธิวงศ์ รร.บ้านหนองหมื่นชัย และรายอื่นๆอีก
  ขณะนี้ยอดเงินสดที่ได้รับอยู่ที่ 86,800 บาท จาก 29 โรงเรียน ซึ่งมีทั้งหมด 190 โรงเรียน และได้ทยอยนำเงินมาสมทบกองทุนครูของแผ่นดินกันทุกวัน

  http://www.obec.go.th/news/2186

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
shift + esc
cancel