Tagged: โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

 • admin 11:14 on 25/03/2013 Permalink
  Tags: โรงเรียนบ้านห้วยไคร้   

  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้จัดกิจกรรม สู่ฝันวันสำเร็จการศึกษา 

  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ โดยผอ.ผดุง บุณยศิวาพงศ์ และคณะครูจัดกิจกรรม สู่ฝันวันสำเร็จการศึกษา มอบเอกสารปพ.1 มอบทุนการศึกษา มีผู้ปกครองนักเรียนและแขกผู้มีเกียรติ ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนในวันสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2555 วันที่ 21 มีนาคม 2556 (ภาพ/ข่าว อภิญญา ธานีใหญ่)

   
 • admin 19:40 on 20/03/2013 Permalink
  Tags: โรงเรียนบ้านห้วยไคร้   

  รร.บ้านห้วยไคร้ ทัศนศึกษา ชลบุรี 

  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ นำโดยผอ.ผดุง บุณยศิวาพงศ์ และคณะครูพานักเรียน ชั้น ม.1-3 ไปทัศนศึกษา ตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 13-15 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา…(ภาพ/ข่าว… อภิญญา ธานีใหญ่)


   
 • admin 12:45 on 12/03/2013 Permalink
  Tags: , โรงเรียนบ้านห้วยไคร้   

  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ รับมอบทุนสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียน 


  มีคณะผู้ใหญ่ใจดีจากไปรษณีย์ไทยมอบทุน 200,000 บาทให้โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ เพื่อสนับสนุนกองทุนโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน

  ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
  (ภาพ/ข่าว อภิญญา ธานีใหญ่)

   
 • admin 15:00 on 29/01/2013 Permalink
  Tags: , โรงเรียนบ้านห้วยไคร้   

  เครือข่ายรร.เจ้าหมื่นด้งร่วมกิจกรรมเพื่อสุขภาพและรับการตรวจสุขภาพฟรี 

  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ให้การต้อนรับ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ที่จัดบริการตรวจรักษาสุขภาพฟรีให้กับประชาชนจำนวน 3 ตำบล และนักเรียน 7 โรงเรียน นำโดยคุณเจริญ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ผู้บริหารโรงงานน้ำตาลทิพย์สุโขทัยและคณะฯ โดยนายสมาน ทองแจ้น ประธานเครือข่ายโรงเรียนเจ้าหมื่นด้ง ได้นำคณะครูและนักเรียนจำนวน 6 โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพและรับการตรวจสุขภาพฟรี ขอบคุณคณะผู้บริหารโรงงานน้ำตาลทิพย์สุโขทัยและคณะฯ มา ณ โอกาสนี้ …

  (ภาพ/ข่าว…อภิญญา ธานีใหญ่

   
 • admin 19:57 on 31/12/2012 Permalink
  Tags: โรงเรียนบ้านห้วยไคร้   

  นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ทัศนศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 

  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ นำโดย ผอ.ผดุง บุณยศิวาพงศ์ และคณะครู โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ อ.ศรีสัชนาลัย นำนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ไปทัศนศึกษาเรียนรู้สถานที่สำคัญต่างๆของจังหวัดพิษณุโลก ได้ไปนมัสการพระพุทธชินราช สักการะพระนเรศวร และจังหวัดอุตรดิตถ์ ไปสักการะพระยาพิชัยดาบหัก ในครั้งนี้ทำให้นักเรียนได้ความรู้และความสนุกสนานกันถ้วนหน้า…

  ( ธุรการ…/ข่าว)


   
 • admin 04:15 on 19/02/2012 Permalink
  Tags: โรงเรียนบ้านห้วยไคร้   

  ปรับปรุงห้องน้ำให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 

  ด้วยโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ โดยผอ.ผดุง บุณยศิวพงศ์ จัดโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน 100% ทำให้ทราบปัญหาของนักเรียน โดยเฉพาะเด็กหญิงสุปรียา ปรางค์สุข นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พักอาศัยอยู่กับยาย พ่อกับแม่เสียชีวิตแล้ว โดยพบว่าห้องน้ำมีสภาพชำรุดมาก จึงประสานทางคณะครู นักเรียนและองค์การบริหารส่วนตำบลดงคู่ ร่วมกันบริจาคทรัพย์และอุปกรณ์สร้างห้องน้ำ โดยได้ดำเนินการสร้าง เมื่อวันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นที่แล้วเสร็จ …

  (ภาพ/ข่าว….ธุรการโรงเรียน)

  http://web.chiangrai.net/sukhothai2/e-networks/Newsdetails.php?Details=2828

   
 • admin 14:46 on 31/08/2011 Permalink
  Tags: โรงเรียนบ้านห้วยไคร้   

  น้ำท่วมโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 

  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ต.ดงคู่ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย สังกัด สพป.สุโขทัย เขต 2 ประสบภัยน้ำท่วม เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 01.00 น. ถึงเวลา 08.00 น. สูงประมาณ 50 เซนติเมตร ซึ่งเกิดอุทกภัยเป็นประจำ อันเนื่องมาจากสภาพสนามโรงเรียนสูงเท่ากับถนน จึงเกิดน้ำท่วมขังซ้ำซาก

  (ภาพ…ครูสัมภาษณ์/ข่าว..ธุรการโรงเรียน)

   
 • admin 15:57 on 30/06/2011 Permalink
  Tags: , โรงเรียนบ้านห้วยไคร้   

  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ บ้านห้วยติ่ง เข้าค่ายธรรมะ 

  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ และโรงเรียนบ้านห้วยติ่ง อ.ศรีสัชนาลัย ได้จัดกิจกรรมพานักเรียนเข้าค่ายธรรมะ ณ วัดห้วยไคร้ ต.ดงคู่ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ซึ่งอบรมจำนวน 2 วัน คือ วันที่ 23 – 24 มิถุนายน 2554 มีนักเรียนที่เข้ารับการอบรม จำนวน 109 คน คณะครู 20 คน รวมทั้งสิ้น 129 คน โดยมี รองฯดิลก ชัยประสิทธิ์ รองผอ.สพป.สท 2 เป็นผู้กล่าวเปิดงานในกิจกรรมดังกล่าว


  (ภาพ…นายสัมภาษณ์ มั่นสวาทะไพบูลย์ / ข่าว…ธุรการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้)

  http://123.242.164.132/sukhothai2/e-networks/Newsdetails.php?Details=2400

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
shift + esc
cancel