Tagged: โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

 • admin 11:44 on 15/06/2011 Permalink
  Tags: , โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา   

  โรงเรียนบ้านแก่งร่วมเดินรณรงค์เลือกตั้งและป้องกันยุงลาย 

  วันที่ 14 มิถุนายน 2554 คณะของ อสม. หมู่ที่ 1 หมูที่ 9 (บ้านแก่งเหนือ)หมูที่ 10 (บ้านแก่งใต้)และหมู่ที่ 2 (บ้านศรีสวรรค์) ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย ร่วมกับโรงเรียนบ้านแก่ง (ประถม) โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา (มัธยม) นายก อบต.บ้านแก่ง สอบต.ทุกหมู่และผู้บริหารคณะครู ร่วมเดินรณรงค์การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย/รณรงค์การให้ออกไปใช้สิทธิ เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร……..

  ภาพ/ข่าว….samrit

  http://123.242.164.132/sukhothai2/e-networks/Newsdetails.php?Details=2352

   
 • admin 05:45 on 17/01/2011 Permalink
  Tags: โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา   

  โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 

  โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขึ้น ภายในงานมีการแสดงของชมรมนาฏศิลป์ การประกวดร้องเพลง การจับของขวัญ สร้างความสุขสนานให้กับนักเรียนเป็นอันมาก ชมภาพเพิ่มเติม กดที่นี่
   
 • admin 13:51 on 27/11/2010 Permalink
  Tags: โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา   

  โรงเรียนบ้านแก่งวิทยาเข้าร่วมคัดตัวแทนจังหวัด งานศิลปหัตกรรม 

  โรงเรียนบ้านแก่งวิทยาเข้าร่วมคัดตัวแทนจังหวัด สุโขทัยงาน ศิลปหัตกรรม เพื่อเข้าคัดภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ ผลนักเรียนได้เป็นตัวแทนทั้งหมด ๗ รายการคือ
  ๑.การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.๑-๖
  ๒.ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ระดับชั้น ม.๔-๖
  ๓.เขียนเรียงความ ระดับชั้น ม.๑-๓
  ๔.การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.๑-๓
  ๕.การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.๑-๓
  ๖.การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.๔-๖
  ๗.โครงงานสุขภาพ ระดับชั้น ม.๔-๖

  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จัดงาน Bankaengwittaya Go Green โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ได้ออกบูตงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น บูต พลังงานต่างๆ การกำจัดขยะ มีการเล่นเกมในแต่ละบูต สร้างการเรียนรู้ให้กับนักเรียนเป็นอย่างดี  http://www.bankaeng.ac.th/

  Canon PowerShot A3100IS 12.1 MP Digital Camera

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
shift + esc
cancel