Tagged: โรงเรียนบ้านแก่ง Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

 • admin 17:57 on 10/07/2014 Permalink
  Tags: , , , โรงเรียนบ้านแก่ง   

  แห่เทียนพรรษา ถวายวัดบ้านแก่ง 

  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่งพร้อมด้วย โรงเรียนบ้านแก่ง โรงเรียนบ้านลำโชค ได้ร่วมแห่เทียนพรรษา ถวายวัดบ้านแก่ง

  บ้านแก่ง ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

  000

   
 • admin 21:48 on 18/09/2012 Permalink
  Tags: เครือข่ายแก่งสารจิตร, โรงเรียนบ้านศรีสวรรค์, โรงเรียนบ้านแก่ง,   

  เครือข่ายแก่งสารจิตร จัดเลี้ยงต้อนรับและส่งครูธุรการในสังกัด 

  เครือข่ายแก่งสารจิตร ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านแก่ง, โรงเรียนวัดโบราณหลวง และโรงเรียนบ้านศรีสวรรค์ ได้จัดเลี้ยงต้อนรับและส่งครูธุรการในสังกัด ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งในสังกัดเครือข่ายอำเภอสวรรคโลก ณ โรงเรียนบ้านขอนซุง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งจากผู้อำนวยการนเรศ ศรีม่วง

  (ภาพ/ข่าว….samrit 55)

   
 • admin 15:54 on 04/02/2012 Permalink
  Tags: โรงเรียนบ้านแก่ง   

  ประเมินคณิตศาสตร์ระดับเครือข่ายโรงเรียนบ้านแก่ง 

  วันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2555 คณะกรรมการออกประเมินโครงการพัฒนาส่งเสริมคณิตศาสตร์ ของเครือข่ายโรงเรียนแก่งสารจิตร ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ซึ่งการออกประเมินครั้งนี้ได้ความร่วมมือจากท่านผู้บริหารและคณะครูเป็น อย่างดียิ่ง ทั้งอำนวยความสะดวกในการจัดห้องสอบและอาหารว่างต่อคณะกรรมการที่ออก ประเมิน

  ภาพ/ข่าว….samrit

  http://web.chiangrai.net/sukhothai2/e-networks/Newsdetails.php?Details=2808

   
 • admin 02:52 on 03/08/2011 Permalink
  Tags: โรงเรียนบ้านแก่ง   

  โรงเรียนบ้านแก่งเรียนรู้และศึกษานอกสถานที่ 

  นักเรียนโรงเรียนบ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 จำนวน 156 คน ได้ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้และศึกษานอกสถานที่ ที่โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า จังหวัดอุตรดิตถ์ ชมนิทรรศการความหลากหลายทางวิทยาศาสตร์และท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ ณ ห้องประชุม

  (ภาพ/ข่าว…..samrit)

  http://123.242.164.132/sukhothai2/e-networks/Newsdetails.php?Details=2504

   
 • admin 16:09 on 17/07/2011 Permalink
  Tags: โรงเรียนบ้านแก่ง   

  กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนบ้านแก่ง 

  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านแก่ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ได้เรียนปฏิบัติจริงในเรื่อง “การทำน้ำผลไม้เพื่อรับประทานเองและที่เหลือจำหน่ายให้ครูและนักเรียน”

  ซึ่งงานนี้ทำให้นักเรียนแต่ละคนมีความสุขและสนุกสนานในการทำงานกันเป็นหมู่ คณะ คุณครูประภา อินดี ก็เป็นปลื้มด้วย เพราะน้ำผลไม้ที่นักเรียนทำขึ้นมาได้จำหน่ายขายราคาถูกให้กับน้อง ๆ และคุณครูในโรงเรียน……งานนี้ทั้งอิ่ม อร่อย และได้สตางค์กันทุกกลุ่มเลย

  ครูประภา อินดี ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และครูสุวารี หาญณรงค์ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านแก่ง ได้นำคณะนักเรียนส่วนหนึ่ง ไปเยี่ยมผู้ชราและผู้ยากไร้หลังจากได้รับบริจาคจากการทำบุญของผู้ปกครอง นักเรียน และคณะครูได้นำสิ่งของไปบริจาคให้คนชราตามกำลังศรัทธา

  ภาพ/ข่าว……samrit

  http://123.242.164.132/sukhothai2/e-networks/Newsdetails.php?Details=2450

   
 • admin 16:06 on 17/07/2011 Permalink
  Tags: โรงเรียนบ้านแก่ง   

  แห่เทียนไปวัดหนองตระเข้ 

  หลังจากแห่เทียนไปจำนำพรรษา ณ วัดบ้านแก่งแล้ว คณะครู นักเรียนแห่กลองยาวไปยัง วัดหนองตระเข้ ตำบลสารจิตร อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ซึ่งมีกรรมการวัดและญาติโยมคอยต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านแก่ง เป็นอย่างดี……

  ภาพ/ข่าว……samrit

  http://123.242.164.132/sukhothai2/e-networks/Newsdetails.php?Details=2457

   
 • admin 16:34 on 27/06/2011 Permalink
  Tags: โรงเรียนบ้านแก่ง   

  ผู้ปกครองร่วมงานวันสุนทรภู่ ณ โรงเรียนบ้านแก่ง 

  คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนร่วมงานวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด ชมการแสดงของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่องพระอภัยมณี ทำให้นักเรียนได้กล้าแสดงออก และเกิดความสนุกสนาน กันอย่างทั่วหน้า……..

  ภาพ/ข่าว……samrit

  http://123.242.164.132/sukhothai2/e-networks/Newsdetails.php?Details=2388

   
 • admin 11:44 on 15/06/2011 Permalink
  Tags: โรงเรียนบ้านแก่ง,   

  โรงเรียนบ้านแก่งร่วมเดินรณรงค์เลือกตั้งและป้องกันยุงลาย 

  วันที่ 14 มิถุนายน 2554 คณะของ อสม. หมู่ที่ 1 หมูที่ 9 (บ้านแก่งเหนือ)หมูที่ 10 (บ้านแก่งใต้)และหมู่ที่ 2 (บ้านศรีสวรรค์) ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย ร่วมกับโรงเรียนบ้านแก่ง (ประถม) โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา (มัธยม) นายก อบต.บ้านแก่ง สอบต.ทุกหมู่และผู้บริหารคณะครู ร่วมเดินรณรงค์การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย/รณรงค์การให้ออกไปใช้สิทธิ เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร……..

  ภาพ/ข่าว….samrit

  http://123.242.164.132/sukhothai2/e-networks/Newsdetails.php?Details=2352

   
 • admin 14:44 on 04/06/2011 Permalink
  Tags: วัดบ้านแก่, โรงเรียนบ้านแก่ง   

  โรงเรียนบ้านแก่งพานักเรียน ฟังเทศน์และชมวีดิทัศน์จำวัดธรรมกาย 

  เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2554 เวลา 10.30 น. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านแก่ง ได้ไปฟังเทศน์และชมวีดิทัศน์จำวัดธรรมกาย ซึ่งได้มาปฏิบัติธรรม ณ วัดบ้านแก่ง คณะครูจึงได้พานักเรียนร่วมกิจกรรมกับผู้ปฏิบัติธรรมครั้งนี้ด้วย

  http://123.242.164.132/sukhothai2/e-networks/Newsdetails.php?Details=2317

   
 • admin 16:41 on 02/06/2011 Permalink
  Tags: โรงเรียนบ้านแก่ง   

  ยุวกาชาดโรงเรียนบ้านแก่ง 

  ผู้นำยุวกาชาด 3 ท่าน เป็นผู้นำในการปฏิบัติในการทำท่าทางประกอบร้องเพลง เล่นเกมทำท่าทางเพื่อให้เกิดความสนุกสนานไม่เกิดความเบื่อหน่าย ซึ่งผู้นำยุว ทุ่มเทอย่างเต็มที่……

  .ภาพ/ ข่าว….samrit

  http://123.242.164.132/sukhothai2/e-networks/Newsdetails.php?Details=2294

   
 • admin 13:36 on 23/05/2011 Permalink
  Tags: โรงเรียนบ้านแก่ง   

  วันเปิดเทอมวันแรกของโรงเรียนบ้านแก่ง 

  วันแรกของสัปดาห์ นักเรียนโรงเรียนบ้านแก่ง เข้าแถวเคารพธงชาติโดยการนำร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ ของเด็กชายคุณากร สายสุวรรณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเป็นประธานนักเรียนในปีการศึกษา 2554 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทั้งชาย – หญิง นำเสนอภาษาไทยวันนี้/ภาษาอังกฤษวันนี้ ส่วนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นำเสนอเกร็ดความรู้และอ่านข่าวประจำวัน หลังจากนั้นเป็นการอบรมของครูเวรประจำวัน……..

  ภาพ / ข่าว……samrit

  http://123.242.164.132/sukhothai2/e-networks/Newsdetails.php?Details=2286

   
 • admin 15:27 on 17/05/2011 Permalink
  Tags: โรงเรียนบ้านแก่ง   

  โรงเรียนบ้านแก่งเตรียมพร้อมรับเปิดเรียน 

  วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2554 คณะครู/นักเรียนและนักการภารโรง ทำความสะอาดห้องเรียน จัดโต๊ะจัดเก้าอี้แต่ละห้องเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเปิดทำการเรียนการสอนในวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2554 นี้……….

  ภาพ/ข่าว…..samrit

  http://123.242.164.132/sukhothai2/e-networks/Newsdetails.php?Details=2280

   
 • admin 13:52 on 03/05/2011 Permalink
  Tags: โรงเรียนบ้านแก่ง   

  โรงเรียนบ้านแก่งเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อคัดเลือกขอทุน 

  เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 โรงเรียนบ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย โดย ผอ.คะนอง ประโยชน์ และครู ได้ต้อนรับ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.สุโขทัย เขต 2 ที่ได้ลงพื้นที่ไปดูสภาพความเป็นอยู่ของเด็กหญิงสร้อยระย้า แก้วพวง เพื่อพิจารณาในการจัดสรรทุนเพื่อการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ยาก จน…….

  (samrit….ภาพ / ข่าว)

  http://123.242.164.132/sukhothai2/e-networks/Newsdetails.php?Details=2271

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
shift + esc
cancel