Tagged: โรงเรียนวัดโบราณหลวง Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

 • admin 12:47 on 12/03/2013 Permalink
  Tags: โรงเรียนวัดโบราณหลวง   

  โรงเรียนวัดโบราณหลวงทัศนศึกษา2556 

  โรงเรียนวัดโบราณหลวง อ.ศรีสัชนาลัย ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาในปีการศึกษา 2556 ให้กับนักเรียน โดยเดินทางไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ของจังหวัดชลบุรี เช่น เรือรบหลวงจักรีนฤเบศ ศูนย์อนุรักษ์พันธ์เต่าทะเล และสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ทำให้นักเรียนได้รับความรู้ความสนุกสนานนอกแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดบ้าง…

   
 • admin 14:55 on 29/01/2013 Permalink
  Tags: โรงเรียนวัดโบราณหลวง   

  ประเมินนักเรียนวัดโบราณหลวง รับรางวัลพระราชทานประจำปี 2555 

  โรงเรียนวัดโบราณหลวง โดยนายมานพ หาญณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบราณหลวง พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน และคณะครู ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2555 ซึ่งนักเรียนเป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 และจังหวัดสุโขทัย ได้แก่ เด็กหญิงวิลาวัณย์ เชื้อเถาว์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดโบราณหลวง เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556 เป็นที่เรียบร้อย..และขอขอบคุณกลุ่มส่งเสริมการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ที่ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะต่างๆ เป็นอย่างสูง

  (ดวงกมล…ภาพ/ข่าว)

   
 • admin 11:56 on 23/12/2012 Permalink
  Tags: โรงเรียนวัดโบราณหลวง   

  ฤดูเก็บเกี่ยวข้าว แปลงนาของโรงเรียนวัดโบราณหลวง 

  โรงเรียนวัดโบราณหลวง โดย นายมานพ หาญณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ร่วมช่วยกันเก็บเกี่ยวข้าวตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนวัดโบราณ หลวง ซึ่งเป็นการฝึกนักเรียนให้ได้เรียนรู้การเกษตรและการปฏิบัติได้จริง..

  (ดวง กมล…ภาพ/ข่าว)

   
 • admin 21:48 on 18/09/2012 Permalink
  Tags: เครือข่ายแก่งสารจิตร, โรงเรียนบ้านศรีสวรรค์, , โรงเรียนวัดโบราณหลวง   

  เครือข่ายแก่งสารจิตร จัดเลี้ยงต้อนรับและส่งครูธุรการในสังกัด 

  เครือข่ายแก่งสารจิตร ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านแก่ง, โรงเรียนวัดโบราณหลวง และโรงเรียนบ้านศรีสวรรค์ ได้จัดเลี้ยงต้อนรับและส่งครูธุรการในสังกัด ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งในสังกัดเครือข่ายอำเภอสวรรคโลก ณ โรงเรียนบ้านขอนซุง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งจากผู้อำนวยการนเรศ ศรีม่วง

  (ภาพ/ข่าว….samrit 55)

   
 • admin 21:47 on 27/08/2012 Permalink
  Tags: โรงเรียนวัดโบราณหลวง   

  โรงเรียนวัดโบราณหลวงแห่เทียนเข้าพรรษา 

  นายมานพ หาญณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบราณหลวง อ.ศรีสัชนาลัย พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดโบราณหลวง ร่วมกันแห่ และถวายเทียนเข้าพรรษา ณ วัดโบราณหลวง ซึ่งเป็นวัดประจำหมู่บ้านโบราณหลวง

  ภาพ/ข่าว / ธุรการ

   
 • admin 15:10 on 23/08/2012 Permalink
  Tags: โรงเรียนวัดโบราณหลวง   

  รร.วัดโบราณหลวง รับรางวัลลูกกตัญญู 

  นายมานพ หาญณรงค์ ผอ.รร.วัดโบราณหลวง ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน ที่ได้รับรางวัล จากโครงการสถานีอนามัยบ้านแสนร่วมกับหน่วยงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ได้คัดเลือกให้นักเรียนโรงเรียนวัดโบราณหลวง จำนวน12 คน เป็นลูกกตัญญู…

  ภาพ/ข่าว ธุรการ

   
 • admin 09:07 on 16/08/2012 Permalink
  Tags: , โรงเรียนวัดโบราณหลวง   

  นักเรียนรางวัลพระราชทาน ร.ร.วัดโบราณหลวง ประจำปีการศึกษา 2554 

  เมื่อวันที่ 23 ก.ค.2555 นายมานพ หาญณรงค์ ผอ.ร.ร.วัดโบราณหลวง นำเด็กหญิงลักษิกา แผลงฤทธิ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดโบราณหลวง พร้อมด้วยคณะครูและผู้ปกครองนักเรียน โดยได้เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2554 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

  ดวงกมล /ข่าว

   
 • admin 14:36 on 30/07/2012 Permalink
  Tags: เครือข่ายแก่งสาร จิตร, โรงเรียนวัดโบราณหลวง   

  การประเมินการอ่านคล่อง เขียนคล่องนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๑-๖ 

  นายมานพ หาญณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบราณหลวง ได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินความสามารถการอ่านและเขียนนักเรียนชั้นประถม ศึกษาที่ ๑-๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเครือข่ายแก่งสาร จิตร และได้รับการประเมินการอ่านคล่องเขียนคล่องเป็นที่เรียบร้อยค่ะ..

  ข่าว/ธุรการโรงเรียน

   
 • admin 15:43 on 13/03/2011 Permalink
  Tags: , โรงเรียนวัดโบราณหลวง   

  นักเรียน รร.วัดโบราณหลวงชนะเลิศ ประกวดร้องเพลง Open house 

  ด.ญ.ปิ่นเพชร  ประวงศ์  [ทราย]  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 รร.วัดโบราณหลวง ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดร้องเพลง งาน Open house ของวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย  เมื่อวันที่  25  กุมภาพันธ์  2554

  http://watboran.sukhothai2.go.th/

   
 • admin 15:40 on 13/03/2011 Permalink
  Tags: โรงเรียนวัดโบราณหลวง   

  โรงเรียนวัดโบราณหลวง รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 

  เมื่อวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2554 ณ อาคารทรู ทาวเวอร์ ถ. รัชดาภิเษก พิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการประกวด “สร้างคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม ครั้งที่ 1” โรงเรียนวัดโบราณหลวง นำโดยครูเชาวลิต ประดิษฐ์ ได้พานักเรียน ไปรับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท การประกวด คลิปวีดีโอสร้างสรรค์ ประเภทกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับประถมปลาย โดยใช้ชื่อทีมว่า Clean Teeth ผลงาน ฟันสวย ยิ้มใส มีผู้ร่วมทีม คือ ด.ญ. วิลาวัณย์ เชื้อเถาว์ ด.ญ. วรัญญา น้อมเศียร ด.ช. วุฒินันท์ พรมคำ และนายเชาวลิต ประดิษฐ์ (อาจารย์ที่ปรึกษา) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในครั้งนี้ ที่สรางสรรค์ผลงานดีๆ และสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน


  ติดตามผลงานนักเรียนได้ที่ http://www.trueplookpanya.com หรือ

  ทางเว็ปโรงเรียน http://watboran.sukhothai2.go.th

  (ธุรการ ภาพ/ข่าว)

   
 • admin 12:47 on 24/12/2010 Permalink
  Tags: โรงเรียนวัดโบราณหลวง   

  โรงเรียนวัดโบราณหลวงเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ ครั้งที่ 60 

  วันที่  14-15  ธันวาคม  2553  คณะครูพานักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหััตถกรรมภาคเหนือ ที่โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์  จังหวัดเชียงราย  โดยเข้าร่วมแข่งขันทักษะการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์  นักเรียนจำนวน  2  คน  ได้แก่  เด็กชายวุฒินันท์  พรมคำ  และเด็กชายระพีพัฒน์  แผลงศร  ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลชนะเลิศ ดูผลการแข่งได้ที่นี่http://www.cr60.net/report/result/86.htm

   
 • admin 15:30 on 17/11/2010 Permalink
  Tags: โรงเรียนวัดโบราณหลวง   

  โรงเรียนวัดโบราณหลวงได้จัดกิจกรรมกีฬาสีประจำปี 

  วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2553 โรงเรียนวัดโบราณหลวงได้จัดกิจกรรมกีฬาสีประจำปี โดยมีกีฬาและเกมพื้นบ้านให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม

  http://watboran.sukhothai2.go.th/

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
shift + esc
cancel