Tagged: โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

 • admin 05:43 on 21/03/2012 Permalink
  Tags: , โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา   

  วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย ได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา 

  14 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย โดย ผอ.วิทยาลัยการอาชีพฯ ได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย

  ภาพ…..ครูสุจิตรา/ข่าว…ครูรัชนี

   
 • admin 15:53 on 07/02/2012 Permalink
  Tags: โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา   

  จัดค่ายวิชาการภาษาอังกฤษ หาดเสี้ยววิทยา 

  เมื่อวันที่ 26-27 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา จัดค่ายวิชาการ(ภาษาอังกฤษ) ตามนโยบาย สพฐ. โดยการจัดติวเข้มวิชาภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนชั้นมัยมศึกษาปีที่ 3 เป็นเวลา 2 วัน

  (ภาพ…ครูสุจิตรา/ข่าว…..ครูรัชนี )

  http://web.chiangrai.net/sukhothai2/e-networks/Newsdetails.php?Details=2812

   
 • admin 16:24 on 20/01/2012 Permalink
  Tags: โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา   

  กิจกรรมวันครูและวันเด็กหาดเสี้ยววิทยา 

  เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2555 โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา นำโดย ผอ.พิสมัยเกิดผล นำนักเรียนและคณะครูร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ที่โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย ซึ่งจัดโดยเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว โรงเรียนได้ร่วมจัดนิทรรศการวิชาการและจัดเกมให้นักเรียนได้ร่วมสนุกชิง รางวัล หลายอย่าง รวมถึงการแสดงบนเวทีอีกด้วย


  และเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2555 คณะครูโรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา ได้ร่วมงานวันครู ซึ่งจัดที่โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย และได้ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณครูสุจิตรา โกศล และคุณครูทัศนีย์ โขนงนุช กับรางวัล หนึ่งแสนครูดี จากคุรุสภา ประจำปี 2555 นี้ด้วย

  ภาพ…ครูสุจิตรา ครูรัชนี / ข่าว…ครูรัชนี

  http://web.chiangrai.net/sukhothai2/e-networks/Newsdetails.php?Details=2779

   
 • admin 16:54 on 06/01/2012 Permalink
  Tags: โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา   

  กิจกรรมปีใหม่ โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา 

  โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา ได้จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ให้กับนักเรียน โดยมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนของขวัญระหว่างนักเรียนและคุณครู ต่างสร้างความสนุกสนานและตื่นเต้นให้กับนักเรียนเป็นอย่างมาก

  ภาพ..ครูสุจิตรา / ข่าว..ครูรัชนี

   
 • admin 16:53 on 06/01/2012 Permalink
  Tags: นายอำเภอ, ว่าที่ร้อยตรี ธรรมศิฑชัย สามกษัตริย์, , โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา   

  ยินดีต้อนรับ นายอำเภอคนใหม่ของอำเภอศรีสัชนาลัย 

  ผอ.พิสมัย เกิดผล ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดเสี้ยววิทยาได้นำคณะครูร่วมยินดีต้อนรับ นายอำเภอคนใหม่ของอำเภอศรีสัชนาลัย ว่าที่ร้อยตรี ธรรมศิฑชัย สามกษัตริย์

  ภาพ…ครูรัชนี / ข่าว..ครูรัช

  http://web.chiangrai.net/sukhothai2/e-networks/Newsdetails.php?Details=2752

   
 • admin 14:01 on 09/12/2011 Permalink
  Tags: โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา   

  ค่ายพักแรม 54 หาดเสี้ยววิทยา 


  เมื่อ วันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2554 โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยาได้จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมประจำปี ของลูกเสือ – เนตรนารี และยุวกาชาด ซึ่งได้เชิญวิทยากรผู้มีความชำนาญการ คือ คุณครูบุญยืน ชำนาญเสือ มาเป็นวิทยากรแกนนำ และได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษา ในการร่วมกันจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมในครั้งนี้ และที่ขาดไม่ได้คือ คณะทีมงานกองลูกเสือจากวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัยได้มาสร้างฐานผจญภัยถึง 10 ฐาน สร้างความตื่นเต้นและสนุกสนานให้กับการอยู่ค่ายพักแรมในครั้งนี้


  ภาพ..ครูรัชนี/ข่าว..ครูรัชนี

  http://web.chiangrai.net/sukhothai2/e-networks/Newsdetails.php?Details=2696

   
 • admin 08:07 on 07/10/2011 Permalink
  Tags: โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา   

  ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา 

  เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2554 ที่ผ่านมา ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยาได้มีโอกาสนำเสนอผลการดำเนินงานของชมรมฯ และ ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น FRIEND CORNER ในการประกวดชมรมTO BE NUMBER ONE ของจังหวัดสุโขทัย ณ โรงแรมไพลิน สุโขทัย ถึงจะไม่ได้รับรางวัล แต่สมาชิกทุกคนก็ภูมิใจที่ได้มีโอกาสไปเวทีระดับจังหวัดค้า…………

  ภาพ..ครูรัชนี / ข่าว…ครูรัชนี

   
 • admin 14:30 on 04/10/2011 Permalink
  Tags: โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา   

  อำลาการเกษียณคุณครูปรารถนา 

  เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยาได้จัดกิจกรรมอำลาการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ของคุณครูปรารถนา เกื้อกูล เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความรัก ความกตัญญูที่ได้เคยอบรมสั่งสอนนักเรียนมา

  ภาพ…ครูรัชนี / ข่าว..ครูรัชนี


   
 • admin 11:38 on 14/09/2011 Permalink
  Tags: โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา   

  สสค. ดูงานภูมิปัญญา ฯ 

  เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2554 โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยาได้มีโอกาสต้อนรับ คณะจากสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ในการติดตามดูงานกิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นของโรงเรียน

  ภาพ…ครูทัศนีย์/ข่าว..ครูรัชนี

  http://123.242.164.132/sukhothai2/e-networks/Newsdetails.php?Details=2620

   
 • admin 06:44 on 05/09/2011 Permalink
  Tags: ประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE 54, , โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา   

  ประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE 54 

  เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา อ.ศรีสัชนาลัย ได้ร่วมกิจกรรมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในระดับสถานศึกษา ผลปรากฏว่า ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา เป็นปลื้มกันทั้งโรงเรียน และกำลังจะรวมพลังกันสู้ต่อไปในระดับจังหวัด


  ภาพ/ข่าว…ครูรัชนี
  http://123.242.164.132/sukhothai2/e-networks/Newsdetails.php?Details=2589

   
 • admin 14:34 on 11/08/2011 Permalink
  Tags: สพป.สุโขทัย เขต 2, , , โรงเรียนบ้านหนองอ้อ, , โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา,   

  การประชุมติดตามแก้ไขปัญหาเด็กไม่เข้าเรียน ออกกลางคัน 

  เมื่อวันที่ 4 ส.ค.2554 นายวรพจน์ สุพรรณ รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 เป็นประธานการประชุมติดตามแก้ไขปัญหาเด็กไม่เข้าเรียน เด็กออกกลางคัน และมีแนวโน้มว่าจะออกกลางคัน เพื่อวางแผนหาวิธีการเพื่อให้เด็กได้เข้าเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ณ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย อ.ศรีสัชนาลัย ซึ่งมีผู้บริหารโรงเรียนบ้านป่ากล้วย , บ้านแม่เทิน, หาดเสี้ยววิทยา ,บ้านหนองอ้อ, ไชยะวิทยา, และ บ้านวังยายมาก เข้าร่วมประชุม

  (ณัฐพล /ภาพ … ธุรการ/ข่าว)

  http://123.242.164.132/sukhothai2/e-networks/Newsdetails.php?Details=2516

   
 • admin 12:56 on 29/07/2011 Permalink
  Tags: โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา   

  โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยาร่วมศึกษาดูงานในงานวันเกษตรแห่งชาติ 

  เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2554 โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา นำโดย ผอ.พิสมัย เกิดผล คณะครู และนักเรียน ร่วมศึกษาดูงานในงานวันเกษตรแห่งชาติ ณ อนุสาวรีย์พระยาลิไท อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ในงานนี้ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเกษตรกรรมต่าง ๆ มากมาย ซึ่งบางอย่างเป็นความรู้ใหม่ ๆ


  ภาพ..ครูรัชนี / ข่าว..ครูรัชนี

  http://web.chiangrai.net/sukhothai2/e-networks/Newsdetails.php?Details=2499

   
 • admin 12:53 on 29/07/2011 Permalink
  Tags: , โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา   

  ร่วมยินดีผู้ใหญ่บ้านตำบลหาดเสี้ยวคนใหม่ 

  เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2554 โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา นำโดย ผอ.พิสมัย เกิดผล คณะครู และนักเรียน ร่วมศึกษาดูงานในงานวันเกษตรแห่งชาติ ณ อนุสาวรีย์พระยาลิไท อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ในงานนี้ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเกษตรกรรมต่าง ๆ มากมาย ซึ่งบางอย่างเป็นความรู้ใหม่ ๆ

  ภาพ..ครูรัชนี / ข่าว..ครูรัชนี

   
 • admin 16:19 on 07/07/2011 Permalink
  Tags: โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา   

  กิจกรรมในวันต่อต้านยาเสพติดโรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา 

  เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2554 โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา จัดกิจกรรมในวันต่อต้านยาเสพติด โดยในตอนเช้า ผอ.พิสมัย เกิดผล ได้อ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และในภาคบ่ายได้จัดกิจกรรมการแสดงของชุมนุม To Be Number One และการมอบรางวัลการประกวดกิจกรรมวาดภาพ และแต่งคำขวัญต่อต้านยาเสพติด

  ภาพ…ครูรัชนี / ข่าว..ครูรัขนี

   
 • admin 16:17 on 07/07/2011 Permalink
  Tags: , , , , โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา   

  วันสถาปนากองลูกเสือและการเดินสวนสนาม 

  เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 กองลูกเสือโรงเรียนหาดเสี้ยววิทยาได้ทำพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณของลูก เสือ เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ และหลังจากพิธีสวนสนามแล้วลูกเสือได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ภายในบริเวณ โรงเรียนอีกด้วย


  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองลูกเสือและพิธีเดินสวนสนาม ณ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ …

  นายสมบูรณ์ กำทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสารจิตร นำคณะครู ลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปณาลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามโรงเรียนบ้านสารจิตร

  รงเรียนบ้านสุเม่น อ.ศรีสัชนาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการเมตตา แสวงลาภ และ กองลูกเสือโรงเรียนบ้านสุเม่น ได้จัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติขึ้น ณ สนามโรงเรียนบ้านสุเม่น

  เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหาธีรราชจ้า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าให้กำเนิดกิจการลูกเสือไทยนำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ากล้วย นายรุ่งฤทธิ์ อิ่มเทศ และคณะครู นักเรียน วันที่ 29 มิถุนายน 2554


   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
shift + esc
cancel