Tagged: โรงเรียนเมืองเชลียง Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

 • admin 20:58 on 03/03/2016 Permalink
  Tags: โรงเรียนเมืองเชลียง   

  โรงเรียนเมืองเชลียง รับสมัคร นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปี 2559 

  โรงเรียนเมืองเชลียง รับสมัคร นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปี 2559
  รายละเอียด ดูได้ที่นี่
  http://www.mcl.ac.th/mcl/home.html

   
 • admin 13:30 on 21/01/2016 Permalink
  Tags: , , , เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38, , , โรงเรียนเมืองเชลียง   

  ตำบลหาดเสี้ยว ร่วมเปิดนิทรรศการทางวิชาการ “เมืองเชลียงปริทรรศน์” 58 

  นางรุ่งอรุณ คำโมง นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเปิดนิทรรศการทางวิชาการ “เมืองเชลียงปริทรรศน์” 58 ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2559 โดยมีนายวรินทร์ ชำนาญผา รองอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 เป็นประธานพิธี โดยกิจกรรมภายในงานมีการจัดนิทรรศการทางวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ต่างๆ โครงงานของน้องๆนักเรียน การแสดงทักษะ และแข่งขันกีฬาของน้องนักเรียนโรงเรียนเมืองเชลียง

  เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

   
 • admin 15:54 on 05/10/2015 Permalink
  Tags: , โรงเรียนเมืองเชลียง   

  บรรยากาศขบวนพาเหรดกีฬาสี โรงเรียนเมืองเชลียง 2558 

  บรรยากาศขบวนพาเหรดกีฬาสี โรงเรียนเมืองเชลียง 2558

   
 • admin 11:46 on 10/06/2015 Permalink
  Tags: โรงเรียนเมืองเชลียง   

  นักเรียนโรงเรียนเมืองเชลียง ร่วมเดินขบวนรณรงค์ป้องกัน โรคไข้เลือดออก 

  นักเรียนโรงเรียนเมืองเชลียง ร่วมเดินขบวนรณรงค์ป้องกัน โรคไข้เลือดออก

   
 • admin 15:49 on 31/07/2014 Permalink
  Tags: , , ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเชลียง, , , โรงเรียนเมืองเชลียง   

  โรงเรียนเมืองเชลียง จัดโครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและฝึกอาชีพขั้นพื้นฐาน 

  โรงเรียนเมืองเชลียง จัดโครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและฝึกอาชีพขั้นพื้นฐาน สำหรับเด็กและเยาวชนเพื่อต้านภัยยาเสพติด โดยมีนางรุ่งอรุณ คำโมง นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยวเป็นประธานกล่าวเปิดพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนเมืองเชลียง นำโดยนายนรินทร์ คงคาสวรรค์. ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเชลียง

   

  0a2

   

   
 • admin 21:24 on 02/05/2014 Permalink
  Tags: , โรงเรียนเมืองเชลียง   

  เมืองเชลียงรับสมัคร เจ้าหน้าที่พัสดุ ด่วน 

  โรงเรียนเมืองเชลียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
  ประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,670 บาท
  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2-7 พฤษภาคม 2557 นี้นะคะ ด่วนๆ

   

  01

   
 • admin 14:37 on 29/11/2013 Permalink
  Tags: ขบวนพาเหรด, , โรงเรียนเมืองเชลียง   

  ภาพบรรยากาศขบวนพาเหรดกีฬาสี โรงเรียนเมืองเชลียง 

  ภาพบรรยากาศขบวนพาเหรดกีฬาสี โรงเรียนเมืองเชลียง เมื่อวันที่ 28 พฤษจิกายน 2556

  DSC_1285 DSC_1290 DSC_1291 DSC_1295 DSC_1296 DSC_1318 DSC_1353 DSC_1374 DSC_1382 DSC_1401 DSC_1411 DSC_1412 DSC_1416 DSC_1430 DSC_1431 DSC_1441 DSC_1459 DSC_1470 DSC_1499 DSC_1504 DSC_1514 DSC_1518

   
 • admin 19:52 on 09/07/2013 Permalink
  Tags: , , โรงเรียนเมืองเชลียง   

  อบรม อสม.เชี่ยวชาญ อำเภอศรีสัชนาลัย 

  เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม  2556 ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโพธิ์ เข้ารับการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเชี่ยวชาญที่โรงเรียนเมืองเชลียง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ซึ่งจัดอบรมโดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสัชนาลัย

  0

  รายละเอียด เพิ่มเติม

  https://www.facebook.com/ThapoHos

  http://www.thapopcu.com/

   
 • admin 19:27 on 14/04/2013 Permalink
  Tags: , โรงเรียนเมืองเชลียง   

  รร.เมืองเชียง จัดงานคืนสู่เหย้า 2556 

  โรงเรียนเมืองเชลียงจัดงานคืนสู่เหย้า ชาวชมพูขาว ในคืนวันที่ 13 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา
  DSC_2522

   

   

  DSC_2539

  DSC_2561

   

   

   
 • admin 12:06 on 23/12/2012 Permalink
  Tags: โรงเรียนเมืองเชลียง   

  กีฬาสี โรงเรียนเมืองเชลียง ครั้งที่ 42 

  โรงเรียนเมืองเชลียงกำหนดให้มีการแข่งขันกีฬาสี กีฬาภายในโรงเรียน ครั้งที่ 42 ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2555
  โดยมีประเภทกีฬาดังต่อไปนี้ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล บาสเกสบอล เซปักตะกร้อ เทเบิลเทนนิส เปตอง เป็นต้น

   
 • admin 13:45 on 27/11/2012 Permalink
  Tags: โรงเรียนเมืองเชลียง   

  สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ของโรงเรียนเมืองเชลียง 

  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา  ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่  ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555  ของโรงเรียนเมืองเชลียง  มีดังต่อไปนี้

  ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
  1 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 86.6 ทอง 13 1. นางสาวดวงฤทัย  บัวกล้า 1. นายศราวุฒิ  เนียมหอม
  2 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 85.66 ทอง 8 1. เด็กหญิงพิมพลอย  สงเคราะห์
  2. เด็กหญิงหทัยทัต  บัวกล้า
  1. นางศุทธินี  ไพรสนธิ์
  2. นางสมศรี  เขียวชะอุ่ม
  3 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 64 ทองแดง 36 1. นายธนวินท์  สายสุภา
  2. นายประวิทย์  ท้องธาร
  3. นางสาวสมัชญา  งอนไปล่
  1. นางสาวลลิตา  รัตนสุคนธ์วงศ์
  4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง 8 1. นางสาวจุฑารัตน์  ช่างเจรจา
  2. นางสาวณิชกานต์  วงศ์วิเศษ
  3. นางสาวรุจิพร  เล็กวิไล
  4. นายสิทธิชัย  แก้วสุวรรณ
  5. นางสาวสุดารัตน์  สายสี
  1. นางสาวชนัฐฉญานันท์  บุญชู
  5 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 85 ทอง 12 1. นางสาวฐิติมา  ราชเจริญ
  2. นางสาวศรีวิไล  ทูลมาก
  3. นายเจษฎา  ฟองฟั่น
  1. นายวสันต์  งามดี
  6 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงกนกพร  ภักดีศิริ 1. นางสาวอนงค์นาฏ  หลองเจาะ
  7
  *****
  ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจริยา  กำมะหยี่
  1. นายวิจักร  แก้วประเสริฐ
  8 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 88 ทอง 5 1. เด็กชายดนุพร  ช่างฟ้อน 1. นางสาวนันทวัน  ยอดบุญนอก
  9 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 68 ทองแดง 9 1. นางสาวทิพย์สุดา  ไทยใหม่ 1. นางสาวอนงค์นาฏ  หลองเจาะ
  10 ศิลปะ เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาววาสนา  ทองน่วม 1. นางสาวนันทวัน  ยอดบุญนอก
  11 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 88.67 ทอง 9 1. นางสาวกานต์มณี  จันแว่น
  2. เด็กชายกิตติภูมิ  ทิศอุดร
  3. นางสาวจริยา  กำมะหยี่
  4. เด็กชายฑิฆัมพร  อิ่มชำ
  5. เด็กชายณัฐพล  จันทรโชติ
  6. เด็กชายทวีศักดิ์  เวสสกุล
  7. นางสาวทิพย์สุดา  ไทยใหม่
  8. นายประกิต  สายทอง
  9. เด็กชายพงศกร  คงอินทร์
  10. นางสาววาสนา  ทองน่วม
  11. นางสาวสุภาพร  แสงกล้า
  12. นางสาวสุวนันท์  ป้องปัดชา
  13. นายอานนท์  ฉิมพลี
  14. นายเจตดิลก  ถายา
  15. นางสาวแพวพรรณ  ชมโฉม
  1. นายจรัล  ทรัพย์สิน
  2. นายภานุพงศ์  ข้างจะงาม
  3. นายรัฐศาสตร์  มิ่งรอด
  4. นายวสันต์  งามดี
  12 ศิลปะ วงอังกะลุง ม.1-ม.6 85 ทอง 5 1. เด็กชายกิตติภูมิ  ทิศอุดร
  2. เด็กหญิงขวัญจิรา  อินนุ่ม
  3. เด็กหญิงชลธร  เฉยฉิน
  4. นางสาวฐิติมา  กิ่งแก้ว
  5. นางสาวฐิติวรดา  สุวรรณรัตน์
  6. เด็กชายฑิฆัมพร  อิ่มชำ
  7. เด็กชายณัฐพล  จันทรโชติ
  8. เด็กชายทวีศักดิ์  เวสสกุล
  9. นายธนวัฒน์  ขอบเหลือง
  10. เด็กหญิงนฤมล  จงบริบูรณ์
  11. เด็กหญิงภิราวรรณ  อยู่สุขดี
  12. เด็กชายวีระชัย  ชัยรัตน์
  13. เด็กชายวุฒินันท์  คนกล้า
  14. นางสาวศจี  ทองศรี
  15. เด็กหญิงสุพรรณจิตร  สีเนตร์
  16. นางสาวเพชราภรณ์  สีพุทธา
  17. นางสาวแพรพรรณ  เขียนดี
  1. นายจรัล  ทรัพย์สิน
  2. นายชาญวิทย์  เซี่ยงจ๊ง
  3. นายนเรศ  บุญประจวบ
  4. นายรัฐศาสตร์  มิ่งรอด
  5. นายสมชาติ  ทองปิน
  6. นายสิทธิพงษ์  วงศ์ตะวัน
  13 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง 15 1. เด็กชายภูริเดช  ครอบครอง 1. นายประดิษฐ์  ท่าชัย
  14 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.98 ทอง 5 1. นายชัชวาลย์  จันทร์เต็ม
  2. นายญาณวรุตม์  คำพวง
  3. นางสาวธนัญชนก  จุมพลศรี
  4. นางสาวธัญญารัตน์  แจ่มแจ้ง
  5. นายนวพล  พราหมชม
  6. นางสาวพรไพลิน  สุวรรณรัตน์
  7. นางสาวภัณทิพา  ทองกก
  8. นางสาวภัณทิรา  ทองกก
  9. นายลัฐพรัฐ  สุมณกูล
  10. นายวันเฉลิม  นะน่าน
  1. นางนิ่มนวล  ขอบเหลือง
  2. นายภานุพงศ์  ข้างจะงาม
  3. นางสุนทรีรัตน์  มหาปัญญาวงศ์
  15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 75 เงิน 23 1. เด็กหญิงจิรตินันท์  ทองก้อน
  2. เด็กชายเกรียงไกร  จินะใจ
  1. นางพิชชากร  มูลปานันท์
  16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 17 1. เด็กชายฐาปกรณ์  เผยพร
  2. เด็กชายศิริพงศ์  นนทธิ
  1. นางสาวปมาพร  พืชเนาวรัตน์
  17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 22 1. เด็กชายชญานนท์  ญาณปัญญา
  2. เด็กชายตะวัน  กล้าหาญ
  3. เด็กชายพชร  ขันเงิน
  1. นางพิชชากร  มูลปานันท์
  18
  *****
  การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกฤษณะ  ญาณปัญญา
  2. นายสมาน  ชมภู
  3. นายสุทธิพร  ฟักฉ่ำ
  1. นางพิชชากร  มูลปานันท์
   
 • admin 13:42 on 27/11/2012 Permalink
  Tags: โรงเรียนเมืองเชลียง   

  วัน “วชิราวุธ” โรงเรียนเมืองเชลียง 

  นายนรินทร์  คงคาสวรรค์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเชลียง พร้อมด้วยผู้บังคับบัญาลูกเสือสามัยรุ่นใหญ่ ผู้บังคับบัญชาเนตรนารี และลูกเสือเนตรนารีทุุกคน  ถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวัน “วชิราวุธ”  23  พฤศจิกายน 2555 ณ บริเวณสนามกีฬา โรงเรียนเมืองเชลียง อำเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย

   
 • admin 19:06 on 25/11/2012 Permalink
  Tags: โรงเรียนเมืองเชลียง   

  จิตสังคมบำบัด โดยโรงเรียนเมืองเชลียง 

  กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนเมืองโรงเรียนเมืองเชลียง ได้เปิดอบรมโครงการจิตสังคมบำบัดให้กับนักเรียนบางส่วนของโรงเรียน มีผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

   
 • admin 09:22 on 17/11/2012 Permalink
  Tags: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2, โรงเรียนหาดเสี้ยววิทย, โรงเรียนเมืองเชลียง   

  เยี่ยมนักเรียนประสบอัคคีภัย 

  เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 เวลาประมาณ 12.00 น. ได้เกิดเหตุไฟไหม้บ้านนักเรียนของโรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา ซึ่งมีนักเรียนที่พักอาศัยบ้านเป็นจำนวน 5 คน ประกอบด้วยนักเรียนโรงเรียนหาดเสี้ยววิทยาจำนวน 3 คน และโรงเรียนเมืองเชลียง 2 คน

  เบื้องต้นทางโรงเรียนได้ดำเนินการช่วยเหลือด้านเสื้อผ้า ผ้าห่ม และเงินช่วยเหลือจำนวนหนึ่ง ซึ่งได้รับบริจาคจากคณะครูและนักเรียนในโรงเรียน..


  นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 พร้อมคณะ ได้นำเงินและสิ่งของ มามอบให้กับนักเรียนที่บ้านพักประสบอัคคีภัย เพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น พร้อมทั้งได้มอบหมายให้ทางโรงเรียนดำเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ ชิด ซึ่งทางสำนักงานเขตพื้นที่ ฯ จะได้ดำเนินการติดตามให้ความช่วยเหลือต่อไป…

  (ครูสุจริตรา…ภาพ/ครูรัชนี …ข่าว)

   
 • admin 23:23 on 11/11/2012 Permalink
  Tags: , , โรงเรียนเมืองเชลียง   

  ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเชลียงคนใหม่ 

  นายโกมล ขีดขั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ร่วมแสดงความยินดีมอบช่อดอกไม้ให้กับนายนรินทร์ คงคาสวรรค์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเชลียง และเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ โดยมีคณะครูโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมเดินทางมาส่ง และผู้บริหารโรงเรียนในสายมัธยมและสายประถม ร่วมให้การต้อนรับอย่างคับคั่ง ในนามคณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย ขอแสดงความยินดีด้วยใจจริง… (สุรเดช…ภาพ/ข่าว)

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
shift + esc
cancel