Tagged: โรงเรียนไชยะวิทยา Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

 • admin 15:14 on 20/07/2015 Permalink
  Tags: , , โรงเรียนไชยะวิทยา   

  รวมพลังพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออก เขียนได้ ใน 1 ปี 

  เครือข่ายโรงเรียนพญาลิไท ได้จัดกิจกรรมอบรม “รวมพลังพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออก เขียนได้ ใน 1 ปี” ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเครือข่ายโรงเรียนพญาลิไท ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย โดยได้รับการสนันสนุนงบประมาณจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด ขอขอบคุณภาพข่าวจาก กลุ่มไลน์เครือข่ายโรงเรียนพญาลิไทและโรงเรียนไชยะวิทยา มา ณ โอกาสนี้

   
 • admin 15:40 on 22/07/2014 Permalink
  Tags: , โรงเรียนไชยะวิทยา   

  เครือข่ายพญาลิไท ได้จัดกิจกรรมประเมินการอ่านคล่อง 

  เครือข่ายพญาลิไท ได้จัดกิจกรรมประเมินการอ่านคล่อง-เขียนคล่องและนิเทศชั้นเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 ณ โรงเรียนไชยะวิทยา.

  .. ขอขอบคุณภาพถ่ายจากไลน์ คุณ Noo Mod มาณ โอกาสนี้

  ครือข่ายโรงเรียนพญาลิไท อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

  0a2

   
 • admin 11:26 on 26/09/2013 Permalink
  Tags: โรงเรียนไชยะวิทยา   

  กิจกรรมกีฬาสี โรงเรียนไชยะวิทยา 2556 

  เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ส่งเสริมสุขภาพที่ดีของเยาวชน ฝึกให้กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก พบภาพน่ารักในขบวนพาเหรดของโรงเรียนไชยะวิทยาบริเวณตลาดท่าชัย

  0

  ดูรูปทั้งหมด

  https://www.facebook.com/pages/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2/140951316078520?hc_location=stream

   
 • admin 10:51 on 25/07/2013 Permalink
  Tags: โรงเรียนไชยะวิทยา,   

  ไชยะวิทยาแข่งขันทักษะการพูดภาษาอังกฤษ(Impromptu Speech) 

  0

  โรงเรียนไชยะวิทยา อ.ศรีสัชนาลัย นำโดย คุณครูสีแพร แสงเงิน ได้นำ ด.ช.อัศวิน ชำนาญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของ สพป.สุโขทัย เขต 2 ไปทำการแข่งขันทักษะการพูดภาษาอังกฤษ(Impromptu Speech) ในระดับการแข่งขันจังหวัดภาคเหนือ(9 สำนักงานเขตฯ) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 โรงแรมบุษย์น้ำทอง จ.ลำปาง ผลโดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2(ที่3)

  ข้อมูลจากเว็บไซต์โรงเรียนไชยะวิทยา  http://chaiya2474.com

   
 • admin 16:21 on 22/11/2011 Permalink
  Tags: , โรงเรียนไชยะวิทยา   

  สอนเยาวชนให้รู้จักภูมิปัญญาท้องถิ่นท่าชัย 

  โรงเรียนไชยะวิทยาได้เชิญวิทยากรท้องถิ่น มาสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 ทำไม้กวาดทางมะพร้าวไว้ใช้เอง เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและรู้จักใช้ทรัพยากรและนำภูมิปัญญาท้องถิ่น ในตำบลท่าชัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์

  http://web.chiangrai.net/sukhothai2/e-networks/Newsdetails.php?Details=2667

   
 • admin 06:18 on 13/09/2011 Permalink
  Tags: , โรงเรียนไชยะวิทยา   

  งานศิลปหัตถกรรมเครือข่ายพญาลิไท 

  เมื่อวันที่ 30 ส.ค.2554 ที่ผ่านมาทางโรงเรียนไชยะวิทยาได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการแข่งขันงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเครือข่ายพญาลิไท ซึ่งโรงเรียนไชยะวิทยาก็ได้ตัวแทนไปเข้ารับการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับ เขตพื้นที่หลายรายการ

  http://123.242.164.132/sukhothai2/e-networks/Newsdetails.php?Details=2604

   
 • admin 14:34 on 11/08/2011 Permalink
  Tags: สพป.สุโขทัย เขต 2, , , โรงเรียนบ้านหนองอ้อ, , , โรงเรียนไชยะวิทยา   

  การประชุมติดตามแก้ไขปัญหาเด็กไม่เข้าเรียน ออกกลางคัน 

  เมื่อวันที่ 4 ส.ค.2554 นายวรพจน์ สุพรรณ รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 เป็นประธานการประชุมติดตามแก้ไขปัญหาเด็กไม่เข้าเรียน เด็กออกกลางคัน และมีแนวโน้มว่าจะออกกลางคัน เพื่อวางแผนหาวิธีการเพื่อให้เด็กได้เข้าเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ณ โรงเรียนบ้านป่ากล้วย อ.ศรีสัชนาลัย ซึ่งมีผู้บริหารโรงเรียนบ้านป่ากล้วย , บ้านแม่เทิน, หาดเสี้ยววิทยา ,บ้านหนองอ้อ, ไชยะวิทยา, และ บ้านวังยายมาก เข้าร่วมประชุม

  (ณัฐพล /ภาพ … ธุรการ/ข่าว)

  http://123.242.164.132/sukhothai2/e-networks/Newsdetails.php?Details=2516

   
 • admin 04:33 on 07/08/2011 Permalink
  Tags: โรงเรียนไชยะวิทยา   

  โรงเรียนไชยะวิทยาน้ำท่วมหนักในรอบ 10 ปี 

  ผลจากการเกิดพายุโซนร้อน “นกเต็น” ทำให้โรงเรียนไชยะวิทยา เกิดน้ำท่วมอย่างหนักในรอบ10ปีที่ผ่านมา

  ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.chaiya2474.com/modules.php?name=activeshow_mod&file=article&asid=21

   
 • admin 12:54 on 29/07/2011 Permalink
  Tags: โรงเรียนไชยะวิทยา   

  โรงเรียนไชยะวิทยาจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ปกครองนักเรียน 

  เมื่อวันที่ 29 ก.ค.2554 ที่ผ่านมา โรงเรียนไชยะวิทยา อ.ศรีสัชนาลัย ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนได้เห็นความสำคัญสำหรับการหากิจกรรมในการส่งเสริม การเรียนรู้ให้กับบุตรหลานของตนเอง

  Chaiya2474.com

   
 • admin 16:23 on 22/07/2011 Permalink
  Tags: โรงเรียนไชยะวิทยา   

  สมศ เข้าประเมินการบริหารงานของโรงเรียนไชยะวิทยา 

  เมื่อวันที่ 14,19-20 กรกฎาคม 2554 ทางโรงเรียนไชยะวิทยา อ.ศรีสัชนาลัย ได้มีคณะกรรมการจาก สมศ เข้าประเมินการบริหารงานของโรงเรียน ซึ่งการประเมินก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี


  http://123.242.164.132/sukhothai2/e-networks/Newsdetails.php?Details=2467

   
 • admin 14:48 on 03/07/2011 Permalink
  Tags: โรงเรียนไชยะวิทยา   

  กิจกรรมวันไหว้ครูโรงเรียนไชยะวิทยา 

  เมื่อวันที่ 16 ม.ย.ที่ผ่านมาทางโรงเรียนไชยะวิทยา อ.ศรีสัชนาลัย ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2554

  http://123.242.164.132/sukhothai2/e-networks/Newsdetails.php?Details=2404

   
 • admin 10:02 on 24/03/2011 Permalink
  Tags: โรงเรียนไชยะวิทยา   

  โรงเรียนไชยะวิทยามอบประกาศนียบัตรและหลักฐานการศึกษา 

  พิธีมอบประกาศนียบัตร……เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2554 โรงเรียนไชยะวิทยา อำเภอศรีสัชนาาลัย ได้มีพิธีมอบประกาศนียบัตร และหลักฐานการศึกษา ให้กับนักเรียนในสังกัด ประจำปีการศึกษา 2553 และในภาคค่ำโรงเรียนร่วมกับผู้ปกครองนักเรียน ได้จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีพร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ด้วย……

  (ครูชาญวิทย์…ภาพ/ข่าว)

  http://123.242.164.132/sukhothai2/e-networks/Newsdetails.php?Details=2230

   
 • admin 15:07 on 13/01/2011 Permalink
  Tags: โรงเรียนไชยะวิทยา   

  ประวัติของโรงเรียนไชยะวิทยา 

  โรงเรียนไชยะวิทยาเดิมเรียกว่า “โรงเรียนประชาบาลตำบลท่าชัย 1 ไชยะวิทยา” เปิด ทำการสอนครั้งแรวันที่ 24 กันยายน 2474 โดยราษฎรหมู่ที่ 5 ตำบลท่าชัย ได้ร่วมกันสละทรัพย์และแรงงานทำการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น และได้มอบให้แก่ทางราชการคณะกรรมการอำเภอ ศรีสัชนาลัยได้อนุญาตให้เปิดทำการสอนได้ อาคารเรียนชั่วคราวเป็นลักษณะเสาไม้แก่นมุงหญ้าคา ไม่มีพื้น ไม่มีฝา ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 8 เมตร เปิดทำการสอนครั้งแรกตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีนักเรียน 65 คน ครู 1 คน โดยแยกมาจากโรงเรียนบ้านเมืองเก่า ตำบลศรีสัชนาลัย ซึ่งต้องข้ามน้ำโดยเรือทำให้ลำบากในการเดินทางไปโรงเรียนเพราะมีแม่น้ำยม ขวางกั้นไม่มีสะพานข้ามแม่น้ำ
  เมื่อปี พ.ศ. 2477 ได้เกิดเพลิงไหม้อาคารเรียนไม่สามารถใช้เป็นสถานที่เรียนได้ ทางอำเภอศรีสัชนาลัยได้อนุมัติเงินช่วยเหลือทางการศึกษา และราษฎรหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 ได้ให้ความช่วยเหลือร่วมมือก่อสร้างอาคารเรียนถาวร สิ้นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งสิ้น 600 บาท ที่ดินโรงเรียนได้รับการบริจาคและซื้อเพิ่มเติมบ้าง รวม 4 ไร่ 2 งาน อาคารเป็นแบบพิเศษ มีมุขหน้า มุขหลัง กว้าง 8 เมตร ยาว 18 เมตร เสาและพื้นเป็น ไม้แก่น เป็นห้องโถงไม่กั้นห้อง ยกพื้นสูง มุงสังกะสี มีฝาโดยรอบ มีเพดานและประตูหน้าต่างพร้อม


  ต่อมาปี พ.ศ. 2504 ทางราชการอนุมัติค่าใช้สอย เป็นเงิน 10,000 บาท เพื่อต่อเติมอาคารเรียนเพิ่ม 2 ห้องเรียน ในปี พ.ศ. 2508 ทางราชการได้อนุมัติเงินค่าใช่สอยเพื่อซ่อมแซมเสา 7 ต้น เป็นเงิน 1,000 บาท และคณะครูบริจาคร่วมสมทบซ่อมแซมบันได จำนวน 500 บาท
  ในปีการศึกษา พ.ศ. 2512 ได้เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาตอนปลายแบบไม่บังคับเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปี ที่ 7 และทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยต้นสังกัดในขณะนั้น อนุมัติงบประมาณ 250,000 บาท สร้างอาคารเรียน แบบ 008 ขนาด 8 ห้องเรียน เป็นอาคารสำหรับประถมศึกษาตอนต้น ซึ่งสร้างในที่ดินใหม่ (ที่ดินที่อยู่ปัจจุบัน) เพราะที่ดินโรงเรียนเดิมอยู่ในตลาดคับแคบไม่พอที่ขยายบริเวณออกไปได้

  ที่มา:http://www.sisatcity.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539184064&Ntype=777

   
 • admin 07:48 on 23/12/2010 Permalink
  Tags: โรงเรียนไชยะวิทยา   

  โรงเรียนไชยะวิทยา กับกิจกรรมวันเอดส์โลก 


  เมื่อ วันที่ 9 ธ.ค. 2553 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนไชยะวิทยา ได้นำนักเรียนไปเข้าร่วมเดินขบวน รณรงค์กิจกรรมวันเอดส์โลก เพื่อสร้างความตระหนักถึงพิษภัยและให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์ กับทางชุมชน

  http://123.242.164.132/sukhothai2/e-networks/Newsdetails.php?Details=2032

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
shift + esc
cancel