Tagged: ไทยพวน Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

 • admin 20:17 on 26/07/2016 Permalink
  Tags: คานหาม, ตระกูลวงศ์วิเศษ, วงศ์วิเศษ, , ไทยพวน   

  คานหาม ของ ต้นสกุล วงศ์วิเศษ ไทยพวน หาดเสี้ยว 

  ภาพการหามเจ้านาย ใช้เวลาเดินทางระยะใกล้ๆ ซึ่งคานหามนี้ เป็นของท่านแสนจันทร์ ต้นสกุล วงศ์วิเศษ ชาวไทยพวน หาดเสี้ยว
  คานนี้มีความยาว ๓๓๐ เซนติเมตร ปัจจุบันเก็บไว้ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวรรควรนายก
  นางเนื่อง วงศ์วิเศษ เป็นผู้มอบในนามกุลทายาทตระกูลวงศ์วิเศษ

  Cr. สมชาย เดือนเพ็ญ

  คานหาม วงษ์วิเศษ

  คานหาม วงษ์วิเศษ

   
 • admin 22:38 on 28/02/2016 Permalink
  Tags: ข่าแจะ, ทองคำผุย, นายกองส่วยทอง, ผ้าแดงเพลา, รัชการที่3, , , ส่วย, สวรรคโลก, แสนจัน, ไทยพวน   

  จดหมายเหตุ ไทยพวน หาดเสี้ยว เมื่อครั้งอดีต 

  ในสมัยรัชการที่3 (พศ.2379) หรือ 180 ปีก่อน พื้นที่ในอำเภอศรีสัชนาลัย ยังเป็นส่วนหนึ่งของ มลฑลสวรรคโลก โดยมีการบันทึกในจดหมายเหตุว่า พื้นที่ตอนเหนือของสวรรคโลก มีชุมชนชาวพวนอยู่ และจะต้องมีการส่งส่วย เช่น ทองคำผุยและผ้าแดงเพลา ไปให้เจ้าเมืองสวรรคโลกเป็นระยะๆ โดย นาย “แสนจัน”เป็นผู้นำของชาวไทยพวน หาดเสี้ยวในสมัยนั้น

  มีจดหมายเหตุ สมัยรัชการที่3 ปรากฏชื่อ ไทยพวน  แขวงเมืองสวรรคโลก (ไทยพวน บ้านหาดเสี้ยว)  ดังนี้
  ใบบอกพระยาพิชิตภัคดี เจ้าเมืองสวรรคโลก เจ้าเมืองสวรรคโลก เรื่องส่งแทนทองคำส่วย และจัดซื้อไม้สักส่ง เลขที่ 42 จศ. 1198  ตรงกับ พศ. 2379 กล่าวถึงชื่อเลขไทและพวน
  ใบบอกเจ้าเมืองสวรรคโลก เรื่องส่งไม้ขอนสักส่วย เลขที่ 47 จศ.1189 ตรงกับ พศ. 2379  (กล่าวถึงชื่อ เลกลาวพวน , ข่าแจะ)
  ร่างสารตราเจ้าพระยาจักรี ถึงพระปลัดเมืองสวรรคโลก ตอบรับทองคำผุยส่วน กองลาวพวน เลขที่ 171 จศ. 1202 ตรงกับ พศ. 2383
  ใบบอกพระกำแหงสงคราม ปลัดเมืองสวรรคโลก ได้ให้หลวงทุกขราช นำทองคำผุยส่วย กองลาวพวน ลงมาส่ง  เลขที่ 60/ก  จศ. 1204  จดหมายเหตุฉบับนี้  ปรากฏชื่อ แสนจัน หัวหน้าไทยพวนเป็นครั้งแรก ตรงกับ พศ. 2385
  ใบบอกพระกำแหงสงคราม  ปลัดเมืองสวรรคโลก ได้ให้หลวงทุกขราช นำทองคำผุยส่วย  ลาวพวน ลงมาส่ง  เลขที่ 66 จศ. 1204   ตรงกับ พศ. 2385 จดหมายเหตุฉบับนี้ ปรากฏชื่อ แสนจัน อีก
  ร่างสารตราเจ้าพระยาจักรี  ตอบพระยาสวรรคโลก เรื่องส่งทองลาวพวน  เลขที่ 166 จศ. 1208  ตรงกับ พศ. 2389   ฉบับนี้เกณฑ์ส่วนให้ส่งทองและผ้าแดงเพลา
  ร่างสารตาเจ้าพระยาจักรี  ตอบพระยาสวรรคโลก ตอบรับทองคำส่วย เลขที่ 107 จศ. 1209 ฉบับนี้กล่าวถึงไทยพวนและข่าแจะ  ตรงกับ พศ. 2390
  ใบบอกพระยาพิชิตภักดี เจ้าเมืองสวรรคโลก บอกส่งทองคำส่วย กองลาวพวน เลขที่ 53  จศ.1211  ตรงกับ  2392  ยังปรากฏนาม แสนจัน นายกองส่วยทอง
  จดหมายเหตุ ร่างตราสารเจ้าพระยาจักรี  ถึงพระยาสวรรคโลก ตอบรับทองคำส่วย กองแสนจัน เลขที่ 108   จศ. 1211  ตรงกับ พศ. 2392

   
 • admin 16:47 on 08/02/2016 Permalink
  Tags: , , , , , ไทยพวน   

  กำหนดการ งานลานวัฒนธรรม กำฟ้าบ้านเฮา ประจำปี 2559 ตำบลหาดเสี้ยว 

  เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวจัดงาน ลานวัฒนธรรม กำฟ้าบ้านเฮา
  สืบสานประเพณีในท้องถิ่นสู่รุ่นลูกหลาน โดยหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ได้ลงข่าวประชาสัมพันธ์

  ประเพณีกำฟ้า หาดเสี้ยว วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559

  เวลา 17.00 น. – ชาวชุมชน 7 ชุมชน พร้อมกันที่ซุ้มจำลองวิถีชีวิตไทยพวน

  • เริ่มการละเล่นพื้นบ้านของแต่ละชุมชน

  เวลา 19.00 น. – พิธีเปิดงานงานวัฒนธรรม กำฟ้าบ้านเฮา ประจำปี 2559

  • นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว กล่าวรายงาน

  เวลา 19.30 น. – เริ่มการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน
  เวลา 20.30 น. – การละเล่นประเพณีกำฟ้า ของแต่ละชุมชน ได้แก่

  • นางกวัก – ติ่งก๊บ
  • ถ่อส้าว – หม่าตี้ หม่าเตย
  • หม่ากะเลิ้งเกิ้งกั๊บ – หม่าติ่งเกว
  • นางสะ นางด๊ง – หม่าอื๊อ

  เวลา 22.00 น. – ปิดงานลานวัฒนธรรม กำฟ้าบ้านเฮา

   
 • admin 12:01 on 28/01/2016 Permalink
  Tags: , , , ไทยพวน   

  ขอเชิญเที่ยวงานลานวัฒนธรรม กำฟ้า บ้านเฮา ประจำปี 2559 

  เทศบาลตำบลหาดเสี้ยวขอเชิญเที่ยวงานลานวัฒนธรรม กำฟ้า บ้านเฮา ประจำปี 2559 ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ลานอเนกประสงค์เขื่อนเรียงหิน หมู่ที่ 2 ตำบลหาดเสี้ยว ตั้งแต่เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป สนุกกับการละเล่นพื้นบ้าน อิ่มอร่อยกับอาหารพื้นเมือง

   
 • admin 09:25 on 29/12/2015 Permalink
  Tags: ชมปรีดา, ชูศักดิ์ เกื้อกูล, , ทุ่งรวงทอง, , , พระครูบวรธรรมานุศาสก์, พิสิษฐ ชมปรีดา, , , , เก่าแก่, , โบราณ, ไทยพวน   

  หาดเสี้ยวปริทรรศน์ : ตำนานแห่ง “ทุ่งรวงทอง” บน ถนนชมปรีดา 

  เขียนโดย อ.ชูศักดิ์ เกื้อกูล   เฟสบุ๊ค Chusak Kueakun

  ภาพแห่นาคด้วยขบวนช้าง ของชาวไทยพวนบ้านหาดเสี้ยว ซึ่งเป็นนาคจากบ้านใหม่ ตรงนี้น่าจะเป็นช่วงที่ขบวนแห่กำลัง ผ่านถนนชมปรีดา ที่เชื่อมระหว่างถนนศรีสัช-อุตรดิตถ์ด้านข้างโรงเรียนเมืองเชลียงกับตลาดสด สุขาภิบาลหาดเสี้ยว สังเกตพบว่าสองข้างถนนมีแต่ทุ่งนา แทบจะยังไม่มีบ้านเรือนอยู่เลยครับ
  ถนนสายนี้ริเริ่มสร้างโดยนายพิสิษฐ ชมปรีดา นายอำเภอศรีสัชนาลัย(2505-2509) จึงได้นำนามสกุลของท่านมาตั้งเป็นชื่อถนนครับ ผู้เขียนประมาณว่า ถนนสายนี้น่าจะสร้างในปี 2507-2508 โดยมีท่านพระครูบวรธรรมานุศาสก์ เจ้าอาวาสวัดหาดเสี้ยว เป็นผู้นำฝ่ายสงฆ์นำชาวบ้านทั้งตำบล(หาดเสี้ยว,หาดสูง,บ้านใหม่,ป่าไผ่ ฯลฯ) มาช่วยกันตัดถนนสายนี้ ผู้เขียนยังเป็นเด็กชั้นประถม แต่ก็มีโอกาสมาช่วยเหมือนกันครับ
  สถานที่สำคัญในอดีตอีกแห่งหนึ่งบนถนนสายนี้ก็คือ “ทุ่งรวงทอง”อยู่บริเวณตั้งแต่ ต้นปาล์มรีสอร์ทไปทางทิศใต้ครับ ตั้งชื่อโดยท่านพระครูบวรฯครับ เป็นพื้นที่สวนสนุกขนาดใหญ่ของบ้านหาดเสี้ยวในช่วงหน้าแล้ง เคยมีวงดนตรีลูกทุ่งชื่อดังระดับประเทศ ไม่ว่าจะเป็น วงไวพจน์ เพชรสุพรรณ, วงเพลิน พรมแดน ฯลฯ มาเปิดการแสดง แน่นอนครับ ไทยบ้านเหม่อ ก็ต้อง ไต่โข หรือ ห้ามโข มาเที่ยวงานกันเป็นที่สนุกสนานทุกครั้งเช่นกันครับ

   
 • admin 09:40 on 23/12/2015 Permalink
  Tags: , สะพานไม้, , , ไทยพวน   

  หาดเสี้ยวปริทรรศน์ : สะพานบ้านใหม่ (โขบ้านเหม่อ) 

  เขียนโดย Chusak Kueakun

  ขอบคุณ คุณจำลอง ดวงศรี ศิษย์เก่าเมืองเชลียง 25 ซึ่งเป็นญาติและคนบ้านเดียวกันกับผู้เขียน ได้มอบภาพเก่าจำนวนหลายภาพ ที่มีคุณค่าเพื่อนำมาเล่าสู่กันฟังทาง fb ครับ
  ครับ ตามชื่อเรื่องครับ สะพานบ้านใหม่ ในช่วงหน้าแล้งน้ำลดชาวบ้านใหม่จะช่วยกันสร้างสะพานไม้เชื่อมระหว่างบ้านใหม่กับหาดเสี้ยว ฝั่งหาดเสี้ยวจะอยู่ด้านใต้ของท่าหนองจิบ(ตรงกับตลาดสดเหนือ) ส่วนฝั่งบ้านใหม่เคยเรียกชื่อว่า ท่าเรือจ้างป้ารุน หรือท่าโรงสีพ่อเฒ่านัน(ซอย 9)


  ในภาพด้านขวาบน พอจะมองเห็นต้นตาลวัดบ้านใหม่นนทาราม(ที่เก่า),ท่าเตี่ยอยู่, ท่าเรือจ้างทิดทอง ผู้คนกำลังอาบน้ำ รวมทั้งหาดทรายที่หลายๆท่านเคยวิ่งเล่นตอนเป็นเด็ก เป็นแหล่งเพาะถั่วงอกและที่สำคัญเคยเป็นแหล่งน้ำบ่อทรายสะอาด รสชาติดีอร่อยแซบ ที่ทุกครอบครัวจะต้องมาตักใส่ถัง(คุ) แล้วหาบขึ้นตลิ่งกลับบ้านเกือบทุกวัน โดยเฉพาะหนุ่มสาวในช่วงบ่ายและเย็น
  พื้นที่ริมตลิ่งยังพอเห็นบริเวณปลูกพืชผักสวนครัว เช่น มันด้าง(มัน) หม่าห้อ(ถั่วลิสง) ผักกาดนานาชนิด ฯลฯ
  ผ่านมาเกือบ 50 แล้วครับ ปัจจุบันวิถีชีวิตตามที่เล่ามีให้พบเห็นน้อยมากหรือแทบไม่มีแล้ว คนรุ่นหลังมีโอกาสสัมผัสแม่น้ำยมแค่มองผ่านเท่านั้นครับ เนื่องจากสภาพและคุณภาพสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปมาก คงได้แค่ เล่าสู่กันฟังก็พอครับ !!

   
 • admin 09:27 on 16/12/2015 Permalink
  Tags: , วัดเวียงเชียง, วัดโพธิ์ทอง, วัดโพธิ์เงิน, , , , ไทยพวน   

  หาดเสี้ยวปริทรรศน์ : วัดโพธิ์ทอง 

  หาดเสี้ยวปริทรรศน์ : วัดโพธิ์ทอง

  เขียนโดย อ.ชูศักดิ์ เกื้อกูล Chusak Kueakun

  วันนี้ขออนุญาตนำภาพมาฝากจากหนังสือที่ระลึกงานฌาปนกิจศพคุณแม่เนือง มหาปัญญาวงศ์ ซึ่งจัดทำโดย ผศ.สนอง โกศัย ครับ
  เป็นบรรยากาศการทำบุญ และโบสถ์ของวัดหาดสูงในอดีต น่าจะเกิน 50 ปีแล้วครับ เป็นโบสถ์หลังเดิม ตั้งอยู่บริเวณเดียวกับโบสถ์หลังใหม่ในปัจจุบันครับ
  วัดต่างๆของพี่น้องไทยพวนบ้านหาดเสี้ยวในอดีตมีชื่อเรียกแตกต่างจากปัจจุบัน นะครับเช่น(อ้างอิงจากหนังสือไทยพวน ของ พ.อ.วิเชียร วงศ์วิเศษ)
  วัดหาดเสี้ยว เดิมชื่อว่า วัดโพธิ์ไทร
  วัดหาดสูง เดิมชื่อว่า วัดโพธิ์ทอง
  วัดบ้านใหม่ เดิมชื่อ วัดนนทาราม
  วัดแม่ราก เดิมชื่อ วัดเวียงชัย
  การเปลี่ยนชื่อ น่าจะมีเหตุผลจาก เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อของหมู่บ้านที่วัดตั้งอยู่ครับ

   
 • admin 14:07 on 17/11/2015 Permalink
  Tags: , , , เรือซ่วง2558, เฮือซ่วง 2558, ไทยพวน   

  ประเพณีเฮือซ่วง หาดเสี้ยว 2558 

  ประเพณีเฮือซ่วง    2558    วันที่ 14 พย. 2558     ณ ตลาด บ้านหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

  รูปภาพใหม่ 66 รูปในอัลบั้ม: พิธีเปิดประเพณีเฮือซ่วง หาดเสี้ยว 2558

   
 • admin 11:20 on 21/10/2015 Permalink
  Tags: , , , , , , , ไทยพวน   

  เชิญชมประเพณี แห่กฐินทางน้ำ แข่งเรือ (เฮือซ่วง) ประจำปี 2558 

  วิถีชีวิตคนไทย สัมผัสได้ ตลอดปี ^^
  เชิญชมประเพณี แห่กฐินทางน้ำ แข่งเรือ (เฮือซ่วง)
  วันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2558
  ณ บริเวณ เขื่อนเรียงหิน ม.2 ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

  #เที่ยว #เที่ยวไหนดี #เรือซ่วง #ไทยพวน #เฮือซ่วง #ศรีสัชนาลัย #สุโขทัย #แข่งเรือ

   
 • admin 12:09 on 25/06/2015 Permalink
  Tags: , , , , , ไทยพวน   

  หาดเสี้ยวปริทรรศน์ : วัฒนธรรมการสร้างบ้าน อีกหนึ่งวิถีชีวิตที่สวยงาม และมีคุณค่า 

  หาดเสี้ยวปริทรรศน์ : วัฒนธรรมการสร้างบ้าน อีกหนึ่งวิถีชีวิตที่สวยงาม และมีคุณค่า

  บทความโดย  อ.ชูศักดิ์ เกื้อกูล


  สมัยก่อน ชุมชนของพี่น้องไทยพวนตำบลหาด เสี้ยวอันประกอบไปด้วย 4 หมู่บ้าน คือ หมู่ 1-2 (บ้านหาดเสี้ยว) หมู่ 3 (บ้านหาดสูง) และหมู่ 4 (บ้านใหม่,บ้านป่าไผ่) จะมีวิถีการดำรงชีวิตที่ใกล้ชิด ไปมาหาสู่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาตลอด โดยเฉพาะการช่วยเหลือแลกเปลี่ยนด้านการใช้แรงงานที่เรียกว่า “เฮ่า” เป็นการแลกเปลี่ยนโดยไม่มีค่าจ้างครับ
  การสร้างบ้านก็เหมือนกันครับ หนุ่มสาวที่แต่งงานแล้วอยากจะสร้างบ้าน หลังจากเตรียมไม้และวัสดุอื่นๆที่จำเป็นได้พอสมควร แค่ใช้วิธีเดินบอกไปตามหมู่บ้านว่า “จี่แปงเฮือน เอาเสาลงหลุม” ก็จะมีญาติพี่น้อง บ้านใกล้เรือนเคียงอาสามาช่วยกันพร้อมด้วยเครื่องมือครบครันเช่น เลื่อย มุย(ค้อนแบบอีกด้านหนึ่งมีคมด้วย) ขวานฯลฯ บางครอบครัวที่เป็นญาติใกล้ชิดหรือรักใคร่นับถือกัน ยังอุ้มไก่มามอบให้ทำเป็นอาหารสำหรับเลี้ยงแขกอีกด้วยนะครับ
  ลักษณะของบ้านหลังแรกนิยมปลูกแบบใต้ถุนสูง ส่วนมากจะประกอบไปด้วยเสาอย่างน้อย 9 ต้น ก่อนจะนำเอาเสาลงหลุมที่ขุดเตรียมไว้ จะใช้เครื่องมือเช่น ขวานด้ามยาว ตกแต่งเสาเรือนให้สวยงามก่อน เมื่อเอาเสาลงหลุมครบ 9 ต้นแล้วก็จะช่วยกันประกอบคาน ล่างที่เรียกว่า “ขาง” และ โครงหลังคา ที่เรียกว่า “เครื่องบน” เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการ “แปงเฮือน” ครับ ที่เหลือเจ้าของบ้านจะค่อยๆต่อเติมเอาตามฐานะ ถ้างบน้อยอาจมุงหลังคาด้วยหญ้าคาก่อน ฝาบ้านก็ใช้วิธีตีแปะแล้วค่อยไสตกแต่งภายหลัง
  รูปแบบของตัวบ้านเพื่อการใช้สอย เท่าที่ผู้เขียนพอจำได้ จะมีดังนี้ครับ

  • ซานท่อง พอขึ้นพ้นบันไดบ้านก็จะพบพื้นที่เอนกประสงค์ส่วนนี้ครับ เป็นพื้นกระดานไม้ปูแบบโล่งๆ ไม่มีหลังคา ใช้ตากสิ่งของ รวมทั้งใช้เป็นที่นอนตอนกลางคืน หน้าร้อนด้วยครับ
  • แป๊นเรียบ อยู่ต่อจาก ซานท่อง ในระดับที่สูงกว่า และมีหลังคาคลุม อาจใช้เป็นที่รับแขกด้วย
  • กวงเฮือน ค่อนข้างเป็นที่ส่วนตัวของเจ้าของบ้าน รวมถึงใช้เป็นห้องนอน
  • เฮือนครัว ก็เป็นที่หุงหาอาหาร และที่นั่งล้อมวงรับประทานอาหารของครอบครัว
  • เฮือนเค้า หรือ เงียเค้า จะสร้างแยกเป็นสัดส่วนต่อจากตัวบ้าน ใช้เก็บข้าวเปลือกและข้าวปลูก
  • ซานเต้อ ใช้เป็นพื้นท่ีเก็บของสารพัด ที่ซักล้าง ส่วนมากจะอยู่ด้านหลังของตัวบ้าน
  • ฮางล้างตีน ทุกบ้านต้องมี อาจทำด้วยไม้หรือปูน แขกทุกคนก่อนขึ้นบ้านต้องล้างเท้าครับ

  ส่วนบริเวณใต้ถุนบ้านก็จะใช้เป็น เคาะควาย เคาะหมู โลกไก่ สารพัดสัตว์เลี้ยง เกือบทุกบ้าน มาถึงตอนนี้น่าแปลกใจว่า ทำไมตอนนั้น พวกเราไม่รู้สึกว่าเหม็นมูลสัตว์เหล่านี้เลยครับ

   
 • admin 14:02 on 02/06/2015 Permalink
  Tags: , , , , , วิสาขบูชา, , หาดเสี้ยวง, ไทยพวน   

  หาดเสี้ยวจัดงานประเพณีจุดบั้งไฟ ประจำปี 2558 

  เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ร่วมกับวัดหาดเสี้ยว และชาวชุมชนตำบลหาดเสี้ยวได้ร่วมกันจัดงานประเพณีจุดบั้งไฟถวายเป็นพุทธบูชา ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา ณ บ้านนาเด่นขาม เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและขอฟ้า ขอฝนจากเทวดา เจ้าบ้าน เจ้าวัดให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลและเกิดความอุดมสมบูรณ์ โดยมีนางรุ่งอรุณ คำโมง นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และมีชาวชุมชนร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

  เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

   
 • admin 23:09 on 08/04/2015 Permalink
  Tags: elephant festival, monk festival, , , , , , , , , ไทยพวน   

  คลิปวิดีโอประเพณีแห่ช้างบวชนาค หาดเสี้ยว 7 เมษายน 2558 

  บรรยากาศประเพณีแห่ช้างบวชนาค หาดเสี้ยว 7 เมษายน 2558 บ้านหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

   
 • admin 13:50 on 24/03/2015 Permalink
  Tags: ดั้งเดิม, บ้านสมัยโบราณ, บ้านโบราณ, ริมน้ำ, , อาคารเก่า, ไทยพวน   

  เรือนไม้เก่าแบบโบราณ อายุกว่า100 ปี ริมแม่น้ำยม บ้านหาดเสี้ยว 

  เรือนไม้เก่าแบบโบราณ อายุกว่า100 ปี ริมแม่น้ำยม บ้านหาดเสี้ยว สภาพเก่าและทรุดโทรมลงตามเวลา บ้านหลังนี้เคยเป็นบ้านของท่านขุนเกษม

   
 • admin 12:52 on 11/03/2015 Permalink
  Tags: , งานประเพณี, , , , , , , , , , , , , แห่ช้างบวชนาค2558, ไทยพวน   

  เที่ยวศรีสัชนาลัย เดือนเมษายน กับ 3 งานประเพณี ยิ่งใหญ่ 

  เที่ยวศรีสัชนาลัย เดือนเมษายน กับ 3 งานประเพณี ยิ่งใหญ่
  +++++++++++
  7 เมษายน 2558 เชิญชมประเพณี แห่ช้างบวชนาคไทยพวน บ้านหาดเสี้ยว ขบวนช้างและนาค จะเริ่มแห่ออกจากบ้านเจ้าภาพ แต่ละหลัง ในเวลาประมาณ 10:30 น. มาที่วัดหาดเสี้ยว เมื่อทำพิธีเสร็จ จะออกจากวัด เวลาประมาณ 12:30 น. ผ่านตลาด และข้ามแม่น้ำยม ในเวลาประมาณ 15:00 น.

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 055-671122

  +++++++++++++
  8 – 12 เมษายน ชมประเพณีสรงน้ำโอยทานสงกรานต์ศรีสัชนาลัย ณ อุทยานประวัติศาสตร์ ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีบวงสรวงพระมหาธรรมราชาที่ 1 และบูรพกษัตริย์ ชมการประกวดสาวเทพีสรงน้ำโอยทาน ชมขบวนแห่ช้างพ่อเมืองและขบวนวัฒนธรรม 10 ท้องถิ่นในอำเภอศรีสัชนาลัย ร่วมงานเทศกาลอาหาร

  ++++++++++
  17-19 เมษายน ชมประเพณีแห่น้ำขึ้นโฮงสรงน้ำเจ้าหมื่นด้ง ซึ่งจะมีขบวนช้างประดับตกแต่งสวยงามกว่า 50 เชือก เดินผ่านหมู่บ้านไปยังลานอนุสาวรีย์เจ้าพ่อหมื่นด้ง เพื่อทำพิธีสักการะ

   
 • admin 13:17 on 28/02/2015 Permalink
  Tags: , , , , , , , , , , ไทยพวน   

  งานแห่ช้างบวชนาคไทยพวนบ้านหาดเสี้ยว ประจำปี 2558 

  7 เมษายน 2558 เชิญชมประเพณี แห่ช้างบวชนาคไทยพวน บ้านหาดเสี้ยว ประจำปี 2558 ขบวนช้างและนาค จะเริ่มออกเดิน เวลาประมาณ 10:30 น. จากหมู่บ้านต่างๆ มาที่วัดหาดเสี้ยว เมื่อทำพิธีเสร็จ จะออกจากวัด เวลา 12:30 น. ผ่านตลาด และข้ามแม่น้ำยม ในเวลา 15:00 น.

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 055-671122


  #แห่ช้าง #บวชนาค #หาดเสี้ยว #ไทยพวน #ประเพณี #แห่ช้างบวชนาค #ศรีสัชนาลัย #สุโขทัย #ช้าง #แม่น้ำยม #ตลาดหาดเสี้ยว #งาน — ที่ บ้านหาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย

   
c
compose new post
j
next post/next comment
k
previous post/previous comment
r
reply
e
edit
o
show/hide comments
t
go to top
l
go to login
h
show/hide help
shift + esc
cancel